NRK Meny
Normal

Mossing nominert til biskop i Nordland

Kristine Sandmæl, opprinnelig fra Moss, er nominert som en av fem kandidater til stillingen som ny biskop i Sør-Hålogaland.

Sogneprest Kristine Sandmæl
Foto: John Inge Johansen / NRK

Sandmæl er 45 år gammel og opprinnelig fra Moss. Hun ble ordinært som prest i Moss kirke i 1997, etter endt utdanning ved Det teologiske menighetsfakultet.

– Det er en anerkjennelse og en stor ære å bli nominert. Jeg har arbeidet som prest i Nordland i 20 års tid. Jeg er godt kjent her, i alle fall i den nordligste delen av bispedømmet, sier Sandmæl.

Nå arbeider hun som sokneprest i Vågan sokn i Lofoten.

Positiv til vigsel av likekjønnede

Kristine Sandmæl er nestleder i Sør-Hålogaland bispedømmeråd og stiller til gjenvalg som geistlig representant ved høstens kirkevalg.

Sandmæl tar til orde for at Den norske kirke bør åpne for vigsel av likekjønnede. Hun mener også at inntil det eventuelt blir vedtatt av kirkemøtet, bør kirken legge til rette for forbønnshandlinger for likekjønnede som er borgerlig viet.

– Samtlige fem kandidatene er nok på omtrent samme linje i det spørsmålet, sier Sandmæl.

– Hvordan blir det tatt imot nordpå?

– Det er her som andre steder: Noen reagerer positivt, andre negativt.

Den yngste kandidaten

– Hvordan vurderer du ditt kandidatur?

– Jeg har vel i utgangspunktet like stor mulighet til å nå opp som de fire andre. Jeg har en litt annen bakgrunn enn de fire andre. Jeg har ikke vært prost og jeg er den yngste kandidaten. Men alt er mulig. Det er en omfattende avstemningsrunde som skal settes i gang.

Av de fem kandidatene er tre kvinner og to menn.

De fem kandidatene til biskopstillingen er, foruten Sandmæl, Hallgeir Elstad som er professor i kirkehistorie ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo, Olav Rune Ertzeid som er prost i Nord-Helgeland prosti i Sør-Hålogaland, Ann-Helen Fjeldstad Jusnes som er prost i Lofoten prosti i Sør-Hålogaland og bymisjonsprest i Kirkens Bymisjon i Oslo Kari Veiteberg.

Sør-Hålogaland bispedømme tilsvarer Nordland fylke. Den nye biskopen skal etterfølge Tor B. Jørgensen.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Stort underskudd for Norske Skog

    Norske Skog fikk et underskudd før skatt på 543 millioner kroner i andre kvartal. Netto rentebærende gjeld økte med 200 millioner kroner. Det skriver Dagens Næringsliv. Selskapet la i dag frem regnskapsrapporten for andre kvartal, et døgn før selskapets aksjonærer er kalt inn til ekstraordinær generalforsamling.

    Norske Skog, Skogn
    Foto: Eivind Aabakken/NRK