Her er de best i fylket i kommune-NM

Mosseregionen kommer best ut i Østfold i NHOs kommune-NM.

Flyfoto . Rygge flyplass

SCORER HØYT: Rygge, Moss, Råde og Våler er best på blant annet nyetableringer.

Foto: Tor Richardsen / Scanpix

Sammen scorer Moss, Rygge, Råde og Våler best, særlig når det gjelder næringsliv. Og det til tross for at regionen har mistet viktige arbeidsplasser de siste årene.

260 mistet jobben da treforedlingsbedriften Peterson gikk konkurs i 2012, Forsvaret har nedbemannet kraftig på Rygge og Trio Ving, som var en stor arbeidsgiver, flyttet produksjonen.

– Jeg tror vi scorer på nyetableringer og at flere bedrifter utvider i Råde, sier ordfører René Rafshol. Han trekker fram Eureka Pumps som leverer til oljeindustrien, og Autonor og Olimb som har fått flere avdelinger i landet, mens hovedkontoret ligger i Råde.

– Flere ansatte i det private

Nyetableringer er en av fem indikatorer som ble lagt vekt på når det gjelder næring i NHOs kommune-NM. Innbyggernes inntekt, bedriftenes fortjeneste per ansatt og andel sysselsatte i privat sektor er andre forhold som teller.

I undersøkelsen basert på fjorårstall hentet fra SSB og NAV ligger regionen Akerhus Vest som nummer en, Nord Jæren på andre plass. Mosseregionen ble nummer åtte og kommer best ut blant de fire regionene i Østfold.

– De har en høyere andel sysselsatte i privat sektor og litt høyre verdiskapning i alle de fire kommunene, sier regiondirektør i NHO Østfold, Espen Evensen.

Ordfører i Våler, Reidar Kaabbel sier regionen stod sammen da viktige bedrifter ble lagt ned eller flyttet. De laget et utviklingsprosjekt.

– Positivt å ha penger

I tre år har kommunen årlig fått tre millioner kroner fra staten til utvikling og omstilling.

Pengene har blant annet vært brukt til å bygge nettverk i oljeindustrien og til å gjøre seg kjent med de andre kommunene.

Rådeordfører René Rafshol sier de ikke har noen undersøkelser som viser hvilken effekt omstillingsmidlene har hatt.

– Men det er klart at det alltid er positivt å ha penger til å utvikle en region. Men nå har det blitt til at det ikke bare handler om å utvikle oss, men hele Østfold.