Moss tilrettelegger for syklister

Moss skal bli en bedre sykkelby. I dag la politikerne i Moss frem en sykkelplan som skal legge til rette for bedre sykkelveier i byen. Arbeidet startet i dag og vil være ferdig i 2017.

Kanalbrua Moss

Kanalbrua i Moss er ikke spesielt tilrettelagt for syklister i dag, men nå skal det bli endringer.

Foto: Mathias Lunde Kristoffersen / NRK

– Nå skal Moss bli en veldig mye bedre by å sykle i for innbyggerne, og det gleder vi oss stort over, forteller Anne Bramo, gruppeleder i Fremskrittspartiet i Moss, til NRK.

Anne Branmo

Anne Bramo, guppeleder i Fremskrittspartiet i Moss, ser frem til at byen skal bli bedre tilrettelagt for syklister.

Foto: Mathilde Sundet Ruud / NRK

På kanalbrua i Moss la politikerne i dag frem en ny sykkelplan for byen. Sykkelplanen er et samarbeidsprosjekt mellom politikerne i kommunen, og det skal settes i gang en rekke tiltak

– Det skal være lett å sykle inn til sentrum, og det skal være lett å komme seg inn til toget for å kunne pendle til jobb. Vi trenger at vi ikke har en økt trafikkvekst med bil i Moss.

Flere gater vil bli stengt til fordel for sykkel- og kollektivtrafikk.

– Vi kommer til å stenge Abels gate i en retning, og så kommer vi til å stenge muligheten til å kjøre inn til Sjøbadet fra Kanalen, følger hun opp.

Kanalbrua for syklister

– Nå står vi på kanalbrua. Det er nok den største enkeltbarrieren for syklister i Moss. Det er ikke veldig enkelt for syklister å ta seg frem her i dag, sier nestleder i Miljøpartiet De Grønne i Moss, Jonas Sjolte.

Og nettopp kanalbrua i Moss skal bli bedre tilrettelagt for syklister. Der er det allerede ledig kapasitet, mener Sjolte.

– Det er ett kjørefelt inn på brua, mens det er to ut. Det vi skal gjøre er å ta det ene av de to nærmest ledige kjørefeltene og gjøre dem om til en toveis sykkelvei. Det vil gjøre kanalbrua veldig godt tilrettelagt for alle trafikantgrupper på sykkel. Gamle, unge, voksne, de som vil fort frem og de som vil ta det litt med ro.

politikerne i Moss på sykkel

Fra venstre: Benedicte Lund(MDG), Sindre Mork(V), Halvard Sand(KrF), Sissel Rundblad(H) og Jonas Sjolte(MDG), representerer partiene som står bak sykkelplanen.

Foto: Mathilde Sundet Ruud / NRK

For dårlig tilbud i dag

– Sykkeltilbudet i Moss i dag er meget beskjedent dessverre. Vi ligger på plass 29 av 30 i den siste kåringen av sykkelbyer, forteller Sjolte.

Hovedmålet med de nye sykkelplanene er å legge til rette for de som gjerne vil sykle, men som ikke våger i dag.

– Det er gode folkehelsegevinster og gode klimagevinster. Alt i alt er dette her en satsing som vi fem partiene syns er veldig bra, og som vi gleder oss til å gjennomføre i 2016 og 2017, avslutter Bramo.