Mister statlig partistøtte

Piratpartiet Østfold mister den statlige partistøtten i år fordi det ikke har sendt inn økonomirapport for 2016. Det har Partilovnemnda avgjort. Dagens partisekretær har forklart at driften av Piratpartiet opphørte i siste halvdel av 2016 og at det ikke var noen som kunne levere økonomirapport. Men Partilovnemnda mener det ikke er god nok unnskyldning.