Normal

Misnøye med hodekutt

Høyreordførerens forslag om å kutte hoder i kommunestyret i Halden faller i dårlig smak hos samarbeidspartnerne.

Halden kommunestyre

IKKE FLERE ENN I MOSS. Ordfører Thor Edquist vil kutte minst ned til 39 kommunestyrerpresentanter i Halden.

Foto: Anne Ognedal

- Det er dyrt og uhensiktsmessig å ha et så stort kommunestyre. Det er noe som henger igjen i Halden fra kommunesammenslåingen i 1965, sa Høyre-ordfører i Halden, Thor Edquist, til NRK tirsdag denne uka.

Han ønsker ikke å opprettholde dagens antall representanter i kommunestyret på 49.

- Sarpsborg, som er nesten dobbelt stå stor kommune som Halden og også har kommunesammenslåinger bak seg (Varteig, Skjeberg), har 43 bystyremedlemmer.

Moss, som er omtrent like mange innbyggere som i Halden, har 39. Jeg kan ikke se at Halden skal behøve å ha flere representanter enn Moss i fremtiden, sier Edquist onsdag.

Les også:

Anne-Kari Holm

DEMOKRATIET SVEKKES. - De små partiene vil kunne få vanskeligheter med å bli representert eller få en svært liten gruppe. Med en eneste representant fra et parti i et kommunestyret, får denne representanten en formidabel oppgave når det gjelder å ha oversikt over alle politiske fagområdene og gjøre seg gjeldende i diskusjonene. De små partiene vil bli overkjørt av de store og demokratiet vil bli svekket, sier Anne Kari Holm.

Foto: Ingrid Mathilde Langvik / NRK

- Åpenbare ulemper

I Halden er det et flertall bestående av Høyre, Venstre, Kristlig Folkeparti og Senterpartiet som styrer. Miljøpartiet De Grønne tilhørte tidligere denne fløyen, men står nå alene mellom posisjonen og opposisjonen, som består av Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti og Pensjonistpartiet.

Fra Frp, SV og Ap er forlaget om å kutte i antallet kommunestyrerepresentanter velkomment, men fra samarbeidspartnerne får Edquist pepper.

- Reduksjon av kommunestyrerepresentanter er en begrensing av mangfoldet, ikke bare i form av antall partier, men også ved mulig bredde innen større partier, sier Geir Helge Sandsmark, som er gruppeleder i Venstre.

- Vi mener at Halden kommune må ha et høyt nok antall kommunepolitikere til at også de mindre partiene sikres representasjon, sier Senterpartiets gruppeleder Anne Kari Holm til NRK.

Venstre mener det å kutte antallet representanter vil gå ut over de mindre partiene og gi et dårligere demokrati, og det er også Senterpartiets ståsted.

- Ja, dette er Sp helt enig i. Med en bred representasjon av ulike politiske meninger, blir det bedre politikk, sier hun.

Heller ikke hos Pensjonistpartiet, som har en eneste representant i kommunestyret, møter kuttforslaget begeistring.

- Dette kommer til å ut over de små partiene der jeg er leder for ett av de minste. De store partiene vil råde grunnen alene. Det er ikke demokrati!, sier Odd A. Sæthre til NRK.

Odd A. Sæthre, Pensjonistpartiet Halden

DETTE ER IKKE DEMOKRATI! Odd A. Sæthre, som leder Pensjonistpartiet, frykter de små vil tape i kampen med de store.

Foto: Rainer Prang / NRK

Tror på heltidspolitikere

- Kommunesektoren utfører så mange tjenester, og overtar flere og flere fra staten, at det kreves kompetanse og tid for å kunne gjøre en god jobb som leder i politiske fora, sier Thor Edquist.

Han tror heltidspolitikere er fremtidsløsningen.

- Ja, jeg tror det, men ikke nødvendigvis heltid andre steder enn i de største kommunene, sier ordføreren i Halden.

Men Senterpartiets gruppeleder er ikke begeistret for forslaget om flere heltids lønnede politikere.

- Det er viktig at det gis mulighet til å drive politikk. Frikjøpsordninger er viktige. Det skal være mulig både å ha en ansvarsfull jobb og påta seg det samfunnsansvar det er å være politiker, sier Holm.

Hun peker på at det i en kommune kan være naturlig at ordføreren er heltidspolitiker.

- Muligens også varaordfører, dersom det er spesielt krevende oppgaver. Forøvrig synes jeg ikke at det skal være heltidspolitikere. Politikerne skal være forankret i og ha erfaringer fra det ordinære arbeidsliv og samfunnsliv, sier Anne Kari Holm til NRK.

Thor Edquist

EN LØSNING SOM TVINGER SEG FRAM. - Mine tanker rundt politikere, kompetanse og eventuelt mer frikjøp eller heltidsansatte politikere i fremtiden, mener jeg vil komme uansett om Halden kommunestyre har 49 eller 39 medlemmer. Det har med økt omfang av tjenester å gjøre og kommunesammenslåinger som fører til større budsjetter og mer å sette seg inn i enn mange lokalpolitikere er vane med, og ikke antall kommunestyremedlemmer, sier Edquist.

Foto: Shemsi Bunjaku/NRK

Frykter ikke samarbeidssprekk

Det er et hårfint flertall Thor Edquist og posisjonen har i kommunestyret. Tilsammen har Høyre, Venstre, Senterpartiet og Kristlig Folkeparti 25 representanter med Miljøpartiet De Grønne, som en "outsider".

Holm fra Senterpartiet peker på konkrete forhold, som er viktige for Sp knyttet til antallet representanter i kommunestyret.

-Fordelene må utelukkende være av økonomisk karakter. De små partiene vil kunne få vanskeligheter med å bli representert eller få en svært liten gruppe. Dette vil redusere mangfoldet og demokratiet, sier hun.

Thor Edquist frykter ikke at det å kutte antallet representanter vil slå sprekker i de fire partienes samarbeid.

- Nei. Hvis dette er noe flertallet etter hvert vil gå for, så får det ikke virkning før etter nok et vedtak i neste periode, sier Høyres ordfører.

Hvilke undersøkelser/ forberedelser ser du for deg må gjøres, for at tallfakta kan underbygge ditt forslag/ ønske om at færre representanter er beste og eventuelt rimeligste løsning?

- Det må gjøres en utredning av administrasjonen først. Men dette er det også gjort en utredning på tidligere, og den viste at det var de største partiene dette ville gå ut over, altså AP og Høyre, og ikke småpartiene, sier han til NRK.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

 • Liten begeistring for Viken

  Folk er likegyldige til det nye fylket Viken, mener markedsføringsekspert. Over en million har sett musikkvideoen "Trønder", som markerte sammenslåingen av Nord- og Sør-Trøndelag. Viken får 1,2 millioner innbyggere, men bare 1000 personer følger fylket på Facebook og Twitter.Trond Blindheim ved Høyskolen Kristiania mener Viken bare kan gi opp å skape engasjement rundt sammenslåingen.

  Fylkesordførerne i det kommende Viken-fylket
  Foto: Tordis Gatueplass / NRK
 • Øivind Johannessen er død

  Hele Norges «Raymon» - Øivind Johannessen - er død, 67 år gammel. Det melder Demokraten. Sammen med lokale artister var han i full gang med å gjennomføre nye show utover høsten 2018. Øivind Johannessen mottok for en del år tilbake Leif Justers ærespris.

  Øivind Johannessen
  Foto: Mathias Lunde Kristoffersen / NRK