Misbrukte rusavhengig 15-åring

Haldenseren (65) betalte den rusavhengige jenta for sex fra hun var 15 år. Nå må han i fengsel.

Overgrepene mot jenta, som nå er 20 år, skjedde mellom 2002 og 2004.

Var støttekontakt for flere

Det dreier seg om seksuell omgang med jenta gjentatte ganger, blant annet på mannens arbeidsplass.

Nå er mannen, som ifølge dommen i stor utstrekning har engasjert seg for svake i samfunnet, dømt til fengsel i ett år og åtte måneder i Halden tingrett.

Blant annet har 65-åringen tidligere fungert som støttekontakt for flere personer.

- Det seksuelle misbruket har funnet sted over lang tid, og at dette har vært planlagt fra tiltaltes side. Det er også skjerpende at tiltalte har utnyttet en mindreårig persons vanskelige livssituasjon for å oppnå seksuell omgang, slås det fast i dommen.

Nekter skyld

Jenta og den domfelte 65-åringen møttes da hun var 12-13 år gammel. De hadde siden tett kontakt, blant annet jobbet og tilbrakte jenta mye tid på mannens arbeidsplass.

Hun utviklet etterhvert større og større rusproblemer, og jenta var i perioder mye alene med mannen.

Han tok henne mye med på handleturer over grensa, og det er blant annet på disse turene at overgrepene skjedde.

65-åringen selv nekter å ha hatt noen form for seksuell omgang med jenta.

Det foreligger ingen tekniske bevis i saken.

Retten mener imidlertid at mange pengeoverføringer til jenta skal ha vært «betaling» for de mange samleiene, i tillegg til å ha vært vanlig økonomisk hjelp.

- Ikke troverdig

Flere andre skal også ha reagert på den tette kontakten mellom de to, men både mannen og jenta skal ha avvist at det dreide seg om noe mer enn et vanlig vennskap.

Det var først et par år etter at overgrepene ble avsluttet, at jenta valgte å anmeldte mannen til politiet.

- Rettens flertall legger avgjørende vekt på at det ikke er troverdig at tiltalte har hjulpet fornærmede bare for å være snill. Det mest troverdige er at tiltalte ønsket å gjøre fornærmede økonomisk avhengig av seg selv, for derved å kunne posisjonere seg for det seksuelle misbruket, står det i dommen.

En av meddommerne ønsket å frifinne mannen på grunn av mangelen på sikre bevis, men nå må han altså sone ett år og åtte måneder.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Forretninger sliter etter storbrann

    Flere forretninger har holdt stengt siden storbrannen i Cewexgården i Fredrikstad forrige helg. Det har gått hardt utover omsetningen, skriver Fredriksstad Blad. Først i neste uke vil gågata trolig åpnes igjen.