Ber kommunalministeren vurdere Halden

Fremskrittspartiets stortingsrepresentant, Jon Jæger Gåsvatn, ber kommunalministeren vurdere Halden kommunes valg av kontrollutvalg, der flertallet nå skal kontrollere seg selv.

Halden kommune
Foto: Rainer Prang / NRK

Det er i stortingets spørretime at Gåsvatn ber kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) vurdere Halden kommunes håndtering av valget på kontrollutvalg i lys av uttalelsene ministeren kom med på Forum for etikk i kommunesektoren den 5. juni i år.

På det fjerde møtet i forum for etikk i kommunesektoren den 5. juni i 2007 understreket ministeren viktigheten av at kommunene har en høy etisk standard.

Statsråden viste til at kommunene bør være spesielt opptatt av kontrollutvalgets sammensetning når de nye kommunestyrene konstitueres og at kommunene burde unngå dobbeltroller og uheldige rollekombinasjoner når de tildeler verv. 

Kommunal- og regionalministeren understreket at det bør settes dyktige og erfarne folk i kontrollutvalget.

Halden kommunestyre

Det var Svein Olaussen (Ap) t.v. som foreslo at opposisjonen skulle ha tre medlemmer i kontrollutvalget og posisjonen to. Forslaget ble enstemmig vedtatt av Halden kommunestyre. Da leder for utvalget skulle velges ønsket ikke flertallspartiene Ap og SV at opposisjonen selv skulle få velge hvem de ville ha som leder i utvalget.

Foto: Anne-Berit Tangen, Halden Dagblad

I strid med eget reglement

I Halden er det Arbeiderpartiet, SV og Kristelig Folkeparti som er i flertall sammen. Da avstemmingen for kontrollutvalg foregikk sist torsdag nektet Krf å følge sine flertallsallierte, og stemt med fire blanke stemmer.

- I Haldens tilfelle ønsket ikke posisjonspartiene at den tidligere ordfører og stortingsrepresentanten Carsten Dybevig (H) skulle få ledervervet i kontrollutvalget. For å kunne unngå det fant de det opportunt å inngå valgteknisk samarbeid med partiet Rødt som har en representant i kommunestyret, og som i valg til andre kommunale utvalg har hatt valgteknisk samarbeid med de andre opposisjonspartiene, sier Gåsvatn til NRK.

Han mener at valget til kontrollutvalget også var i strid med kommunens eget reglement. Det nye reglementet for kontrollutvalget ble enstemmig vedtatt tidligere i kommunestyremøtet torsdag, før valg av leder ble igangsatt.

- Resultatet var at de øvrige opposisjonspartiene trakk sine listeforslag siden posisjonen uansett ville få flertall i utvalget. Undertegnede går ut i fra at ministeren ser det uheldige i at det nå kan sies at i Halden kommune kontrollerer posisjonen seg selv, sier Gåsvatn.

- Uheldige etiske konsekvenser

Halden kommune har vist at det ikke spiller noen rolle hvilken erfaring og kompetanse vedkommende måtte ha, mener Gåsvatn som for egen del oppfatter Halden kommunes vedtak som uheldig, og at det kan føre til etisk uheldige konsekvenser.

- Posisjonen kan jo i et forholdstallsvalg uansett blokkere for en person fra opposisjonen som de ikke ønsker skal settes til å "kikke dem i kortene", sier han til NRK.

Resultatet av avstemmingen i Halden kommunestyre torsdag 8. november var at Ann Kristin Grødahl (Rødt) ble valgt til leder, med John Erik Eriksen og Edna Henriksen som utvalgsmedlemmer (begge Ap). 

Vararepresentanter ble Bjørn Gulbrandsen (SV) og Fred Lundberg (Ap).