Ministeren vil vurdere fjordtunnel

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete vil vite alt om alternativene til ferge mellom Moss og Horten.

Bastø Fosen
Foto: Odd Borgestrand / NRK

Samferdselsministeren var i Horten i dag og på brygga i Vestfold-byen fortalte Navarsete at hun har tatt første skritt i prosessen.

– Jeg har gitt Vegdirektoratet beskjed om å starte arbeidet med en konseptvalg-utredning, sier Navarsete.

Hun medgir at behovet for en ny løsning er stort.

– Ferjesambandet Moss-Horten er det mest trafikkerte i landet, og et eventuelt fast vegsamband vil bety mye for folk og næringsliv i de to fylkene.
En konseptvalg-utredning vil ta for seg behovet for et slikt samband og ulike alternativ, sier Navarsete videre i en pressemelding.

LES: Mest kø ved Moss-Horten

Nøye planlegging

Samferdselsministeren understreker at prislappen på prosjektet vil bli svært høy - og at det er grunnen til at man må planlegge og kvalitetssikre nøye på forhånd.

I en rapport fra Statens Vegvesen fra mars 2008 konkluderes det med at en vei-tunnel mellom Moss og Horten vil koste opp mot fem milliarder kroner .

– I statlige investeringsprosjekter som er beregnet til å koste over 500 millioner kroner blir kvalitetssikringa gjort på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet, står det i pressemeldingen.

Dyrere med bro

I samme rapport fra Statens vegvesen har man også sett på muligheten for en broforbindelse mellom Jeløy og Horten.

Det vil koste godt over 15 milliarder kroner, og vegvesenet mener det er helt urealistisk.

Forarbeidet skal være klart til neste rullering av Nasjonal transportplan, det vil si ved fremleggingen av stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2014-2023.

LES OGSÅ: