Minibankuttak avslørte storstilt skattesvindel

Tre menn unndro millioner av kroner via et stråselskap på Malta og levde stort på det i Norge. Uttak i norske minibanker med sveitsiske bankkort avslørte dem.

MINIBANK

Tre medeiere i et norsk bemanningsselskap overførte store summer til et fiktivt selskap i utlandet, og tilbakeførte pengene ved å bruke sveitsiske bankkort i norske minibanker.

Foto: Kyrre Lien / SCANPIX

Historien starter i en østfoldby i 2009, der de tre oppretter et bemanningsselskap for utenlandsk arbeidskraft. De formidler polske og svenske håndverkere til bygningsbransjen og offshorevirksomheter.

Sammen oppretter de et selskap på Malta, som de selv hevder skulle rekrutterte arbeidere til bemanningsselskapet i Norge.

Over en toårsperiode sender selskapet på Malta 32 fakturaer for til sammen 7,2 millioner kroner til bemanningsselskapet her hjemme.

Det var ifølge de tiltalte betaling for rekrutteringsjobben som ble gjort, og i retten viste de blant annet til timelister som skulle bekrefte det.

Ble ikke trodd

Aktor Jan Schei (t.v.)og forsvarerne Øyvind Abrahamsen og Kim Ellertsen.

Aktor Jan Schei (t.v.) og advokatene Øyvind Abrahamsen og Kim Ellertsen i saken mot de tre eierne av et bemanningsselskap som unndro 7,2 millioner kroner fra beskatning og tappet sitt eget selskap for penger

Foto: Anne Ognedal / NRK

Aktor, politiadvokat Jan Schei, mente derimot at regningene var fiktive, og at selskapet på Malta ikke drev med rekruttering, siden det ikke fantes dokumenter som viste at avtaler var inngått.

De tiltalte forklarte at avtaler ble inngått på telefon.

I dommen som ble avsagt i dag, beskrives et sinnrikt system for å unndra penger fra beskatning, og tappe selskapet som senere gikk konkurs, for penger.

De startet et norskregistrert utenlandsk foretak på Malta, et såkalt NUF, med en bankkonto i en lokal bank. Til dette fikk de hjelp av et konsulentselskap med skattebesparelser som spesiale, som opprettet en "Malta-pakke". Denne innebar blant annet at kontoene ble opprettet i fiktive navn.

For dette er det betalt nesten 12.000 euro.

Pengeflyt mellom land

I tillegg ble det opprettet kontoer på hver av de tre medeierne i en bank i Liechtenstein og i en bank i Sveits.

Kort tid etter at regningene fra Maltaselskapet var betalt, tikket det inn penger til kontoene i Liechtenstein, også disse i fiktive navn.

Malta

I den lille øystaten Malta i Middelhavet, rett sør for Sicilia, opprette de tre norske mennene et selskap som de hevder formidlet arbeidskraft til deres norske bemanningsselskap. Retten trodde dem ikke og dømte dem for grov økonomisk utroskap.

Foto: DARRIN ZAMMIT LUPI / Reuters

Det er i tidsrommet april 2011 til april 2013 at pengeoverføringene skjer, som betaling fra det norske selskapet på 32 fakturaer til Maltaselskapet. Samlet går det 7 275 740 kroner inn på de tre mennenes kontoer.

Retten mener det er bevist at dette var penger som ikke var knyttet til noen reell rekruttering, og at det var en ren tapping av selskapet til egen vinning, i tillegg til skatteunndragelse.

Dette underbygges av at ingen av de tiltalte kunne opplyse om hvem som arbeidet i det maltesiske selskapet.

Millionene ender i en bank i Sveits, der de tre får seg bankkort, med mulighet for uttak i norske minibanker. Hverken kontoene eller pengeoverføringene ble oppgitt til norske skattemyndigheter.

Minibankuttak vakte mistanke

SWISS-EU/

Det var hyppig bruk av bankkort fra en sveitsisk bank som førte til at Skatteetaten fattet mistanke til de tre nordmennene. Her fra hovedstaden Bern.

Foto: STEFAN WERMUTH / Reuters

Det var etter en rekke uttak av penger fra minibanker i Norge med sveitsiske bankkort, at skatteetatens systemer fanget opp at noe var mistenkelig. Det ble sendt brev til den sveitsiske banken med spørsmål om hvem som sto bak kontoene, og dermed begynte ballen å rulle.

Før jul i 2016 foretok politiet arrestasjoner i saken.

I retten forklarte de tiltalte at pengene ble brukt "til det gode liv". Det norske bemanningsselskapet de drev gikk senere konkurs, og kreditorene fikk et tap på rundt ti millioner kroner.

Nå er de dømt for grov økonomisk utroskap, og for å ha unndratt penger de ikke hadde krav på.

Dommen i Sarpsborg tingrett er på henholdsvis 3 år og 6 måneder for to av mennene og 3 år og 3 måneder for den tredje. De må også betale tilbake utbyttet av svindelen og det de har unndratt i skatt.

Aktor Jan Schei er fornøyd med dommen.

– Det er en passsende straff som gjenspeiler sakens alvor. De tre er også fradømt retten til å drive næringsvirksomhet i tre år.

Tingretten slår fast at skatteunndragelsen utgjør totalt 2.532.000 kroner.

Dommen er foreløpig ikke rettskraftig, og de tre mennenes forsvarere har ikke svart på NRKs henvendelser i dag.