Milliardutbetalinger etter årets ekstremvær

Norske forsikringsselskap har fått inn mer enn 170.000 skademeldinger hittil i år. Ekstremtørken i sommer og vinterens store snøfall får skylden.

Tre tatt av vinden

Dette bildet ble tatt under årets første store høststorm 10. august i Indre Østfold.

Foto: Freddie Larsen

Det har aldri vært registrert så mange dager med temperaturer over 25 grader i Norge som i sommer. Allerede i mai begynte de første varmerekordene å renne inn.

Med de høye temperaturene og mangelen på regn, fulgte skogbranner og historisk lave grunnvannsstander i Sør-Norge.

Mens sommeren var varm og tørr, var vinteren lang og snørik. Det ble satt kulderekorder flere steder. Ekstremværet har gitt utslag hos forsikringsselskapene.

– Norske forsikringsselskap har fått inn mer enn 170.000 skademeldinger hittil i år. Det betyr at nordmenn har fått utbetalt 4,4 milliarder kroner i erstatninger, sier produktsjef Einar Brekken i Frende forsikring i en pressemelding.

I gjennomsnitt kostet hver skade over 25.000 kroner.

Taket ble tatt av vinden

Taket på driftsbygning ble tatt av vinden

Deler av taket til driftsbygningen i Trøgstad fløy av gårde i 300 meters høyde, ifølge en nabo.

Foto: Ole Marius Grønlien

En som fikk merke sommerens naturkrefter på kroppen var bonde Ole Marius Grønlien.

Lokalt kraftige vindbyger tok i juli tak i taket på hans driftsbygning i Trøgstad. Taket som ble tatt av vinden var over 600 kvadratmeter stort.

– Av dette har rundt to tredeler blitt revet av. Jeg ser at hele konstruksjonen har løftet seg på midten, fortalte Grønlien til NRK rett etter hendelsen.

Han venter fremdeles på å få en vurdering av skadeomfanget og kostnader til reparasjon.

Ber folk forberede seg på høststormene

Tall fra Frende viser at storm er årsaken til 25 prosent av hytteskadene som meldes til forsikringsselskapene. Produktsjefen ber folk forberede seg før høsten og vinteren.

– Rens takrennene, sjekk at taket er intakt og rydd bort løse gjenstander som har stått ute gjennom fine sommerdager. Det er også lurt å se etter sprekker og hull i veggene, og tette disse. Du ønsker ikke at skadedyr kryper inn til deg når temperaturen faller.

Det er likevel brann- og vannskader forsikringsselskapene får inn flest meldinger om.

– Våre skadetall viser størst økning på hytter og hus, og det er vann og brann som er hovedårsaken, sier Brekken.