Miljøpolitiker vil innføre ladebetaling

Erik Skauen (MDG) mener det er viktig å forskjellsbehandle elbilene for å få flere til å kjøpe dem. Likevel vil han innføre betaling for strøm.

Grå elbil lades opp med blå ledning

GRATIS: Til nå har det stort sett vært gratis å lade elbilen på offentlige plasser. Nå vil MDG at dette skal endres i Østfold.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

– Det virker som om elbileiere synes det er greit å betale for strøm, sier Erik Skauen i Miljøpartiet de grønne (MDG) i Østfold.

Salget av el- og hybridbiler har eksplodert i Norge de siste årene, mye takket være diverse insentivordninger som gjør det økonomisk gunstig å kjøpe elbil (se faktaboks).

Erik Skauen

FORSLAG: Erik Skauen sitter i fylkestinget for MDG. Han tror forslaget hans kan få god oppslutning.

Foto: Julie Sofie Valholm Nilsen / NRK

Insentivene er imidlertid under press.

Etter hvert som antallet elbiler har økt, er elbilenes tilgang til kollektivfeltet begrenset enkelte steder. Fra 1. januar vil det i mange kommuner ikke lenger være gratis parkering, og nå vil altså MDG i Østfold at det skal koste penger å lade bilen på fylkeskommunale plasser.

Bytter parkering mot strøm

I bytte mot strøm, vil partiet derimot at det skal være gratis å parkere for elbiler. Skauen mener nemlig at markedet fortsatt ikke er modent for å fjerne alle insentivene, men sier prinsippet om forutsigbarhet er svært viktig.

– Den dagen det lønner seg for alle å kjøpe elbil, og bilen har rekkevidde, komfort og trygghet som bensin- og diesel i dag, så er det unødvendig med insentiver. Men akkurat nå er det kjempeviktig å stimulere markedet, og jeg håper vi gjør det en del år til, sier Skauen.

Forslaget som han skal fremme for fylkestinget i desember, gjelder først for parkeringen ved fylkeshuset og gjerne også andre fylkeskommunale plasser. Han vil at eierne skal betale for tiden de lader, slik at de flytter bilen når den er fulladet i stedet for å okkupere ladeplassene unødvendig lenge.

– Ikke konkurransedyktige

Generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu

TRENGER INSENTIVER: Generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen.

Foto: Aksel Jermstad

I Elbilforeningen ser de at det tas betalt for lading flere steder, og mener en betalingsløsning som på et nyåpnet parkeringsanlegg i Bergen kan være riktig vei å gå.

Generalsekretær Christina Bu mener det i mange tilfeller er greit å ta betalt for strøm dersom prisen er riktig, men er svært opptatt av at ikke flere insentivordninger fjernes.

– Per i dag er ikke elbilene konkurransedyktige. Markedet er ikke modent for å fjerne flere insentiver, selv om det nok blir modent raskere enn vi har trodd, sier Bu.

Denne uken sendte foreningen ut brev til mange kommuner med oppfordring til å la elbiler få parkere gratis også i fortsettelsen. Fra 1. januar 2017 er det nemlig opp til kommunene å avgjøre om elbiler skal få parkere gratis eller ikke.

Bu tror nemlig at gratis parkering fortsatt er et viktig insentiv, selv om gratis strøm ikke kan tas for gitt.

– Elbilister er vant til at hurtiglading koster penger i dag og forstår det, sier hun.