NRK Meny
Normal

Middelalderfunn forsinker ikke museumsbygg

Under arbeidene med å gjøre klar tomta for et nytt formidlingsbygg på Borgarsyssel Museum i Sarpsborg dukket det opp en brønn fra middelalderen.

Funn av middelalderbrønn på Borgarsyssel Museum

Det er funnet en middelalderbrønn på byggetomten på Borgarsyssel Museum. Prosjektleder og arkeolog Nora Fronth Furan i arbeid på stedet.

Foto: Christine Haugsten Ellefsen / Østfoldmuseene

Østfoldmuseene har likevel fått klarsignal for bygging fra Riksantikvaren. Dermed har direktør Gunn Mona Ekornes fortsatt tro på at nybygget skal stå klart til det store byjubileet i juli neste år, slik planene er.

Ligger i fredet område

Tomten for det nye formidlingsbygget ligger innenfor middelalderbyen Sarpsborg, og dermed i et automatisk fredet område. For å gi plass til det nye bygget var det også nødvendig å rive det gamle «Olavsgalleriet», et bygg fra 1939.

Tomten ligger ikke langt fra ruinen etter St. Niklaskirke, en kirke som trolig ble bygget av kong Øystein Magnusson i 1115 og som var i bruk fram til svenskene brant byen i 1567.

Forventet funn

Derfor var det ikke veldig uventet at det kunne dukke opp fornminner da Norsk Institutt for Kulturminneforskning (NIKU) satte i gang undersøkelser på området i sommer. Gunn Mona Ekornes innrømmer at hun tenkte på mulige utsettelser da de fortalte om funnet av en brønn som kan være helt tilbake fra 1300-tallet inne på museumsområdet.

Funn på Borgarsyssel Museum

Det er funnet avskårne geitehorn i forbindelse med utgravingen til tomt for nytt formidlingsbygg på museet.

Foto: Christine Haugsten Ellefsen / Østfoldmuseene

I tillegg er det gjort en del andre funn. Det er blant annet glasskår som kan stamme fra en lampe eller fra vindusglass. Det også funnet en del dyrebein og lærrester. Disse funnene er sendt videre til undersøkelser og konservering.

– Nøyaktig datering vet vi ikke enda, men vi tror med stor sikkerhet at det er middelalder, opplyser museumspedagog Christine Haugsten Ellefsen ved Borgarsyssel museum.

Middelalderbrønn funnet på Borgarsyssel museum

Det arbeides med utgraving på Borgarsyssel nå.

Foto: Christine Haugsten Ellefsen / Østfoldmuseene

Men funnene forsinker altså ikke byggearbeidene i vesentlig grad.

– Nå fikk vi på en måte svar på den store søknaden, nemlig den som gir oss tillatelsen til å bygge hele det nye formidlingsbygget på Borgarsyssel Museum, som nå heter Olavs Hall. Det var en beslutning vi har ventet på, og var veldig glad for å få, sier Ekornes.

Nå er det altså klart: Uansett hva NIKU finner ut om brønnen når de er på plass for å grave videre denne uken, byggeprosessen kan fortsette når de har gjort sitt og dokumentert brønnen.

Fryktet utsettelser

Ekornes innrømmer at hun fryktet at middelalderfunnet kunne forsinket byggingen slik at det nye formidlingsbygget ikke ville være ferdig til byjubiléet neste år.

– Det kunne jo ha gått utover fremdriften dersom de hadde gjort riktig store funn, sier hun.

Kraka - det nye formidlingsbygget som skal bygges ved Borgarsyssel museum

Slik skal det nye formidlingsbygget på Borgarsyssel se ut.

Foto: Erik Møller Arkitekter, Østfoldmuseene – Borgarsyssel Museum

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Nyheter fra Østfold

  • Fra tog til arrest

    En mann er satt i fyllearresten i Halden etter at han hadde opptrådt aggressivt på toget. Han var heller ikke i stand til å ta vare på seg selv, melder politiet.