Mer fisketurisme

Nye hytter øremerket fisketurister er bygget, og står klare til å ta i mot fiskegale turister.

Fiske i Haldenvassdraget

Martin Orowski fra syd-Tyskland på fiskeferie i Haldenvassdraget i sommer.

Foto: Tomas Berger / NRK

Årets sesong har vært en braksuksess for de tretten utleiehyttene i Østfold som er spesielt tilrettelagt for fisketurisme.

For det meste er det tyskere som har sørget for at hyttene stort sett har vært fullbooket hele sommeren.

Nå økes antallet utleiehytter til tjue.

Glommavassdraget populært

Det nye er at det legges ut flere hytter for fisketurisme langs Glommavassdraget, sier leder for Utmarksavdelingen i Østfold og Akershus, Øystein Toverud.

- Her er det et bredere spekter av fiskeslag enn i Haldenvassdraget. Vi har nå hytter langs hele strekning fra Sarpsborg og opp i Akershus.

Hyttene tilrettelegges spesielt for fisketurisme med tanke på standard, utstyr, båt og dybdekart over vannet det skal fiskes i.

Markedsføringen skjer via internettsider som tyskere og hollendere følger med på når de planlegger fiskeferie.

Agenter fra disse nettsidene var i Østfold på forsommeren og godkjente de nye hyttene som tilbys fra neste år.

- Gjør det riktig

Mens havfisketurisme har en viss tilbakegang i Norge, viser ferskvannsfisketurisme klare tegn på oppgang.

- Det er et stort potensiale i fisketurisme i ferskvann, og mye og hente for de som gjør det riktig. Og det høres det ut som om de gjør i Østfold, sier direktør for NHO Reiseliv, Hilde Charlotte Solheim.

Hun sikter spesielt til at forholdene rundt fisket må stemme med forventningene til særlig tyskere, som planlegger nøye ferien på forhånd.

Flere kommer med

- Stadig flere gårdeiere som har hytter på eiendommene sine velger å oppruste disse med tanke på fisketurisme, sier Øystein Toverud.

Og det kaster av seg. Nettoinntektene av hyttene kan lett komme opp i 80-100 000 kroner på en sesong, dersom de er utleid det meste av tiden.

Fisketurismeprosjektet er et såkalt Interreg-prosjekt, finansiert delvis av EU-midler.

- Svenskene er også gode på fisketurisme. Men, nå er vi i ferd med å ta dem igjen, sier Toverud.