Normal

Mente barna var påvirket av film - nå skal voldssaken opp i lagmannsretten

Et foreldrepar fra Askim ble frifunnet i tingretten for vold mot barna sine, fordi dommerne mente barna kan ha blitt påvirket av filmen «Sinna mann». Nå skal saken opp i Borgarting lagmannsrett.

Sinna Mann

Filmen «Sinna mann» er sentral i saken mot et foreldrepar fra Askim.

Foto: Anita Killi

I slutten av januar møtte foreldrene i Heggen og Frøland tingrett tiltalt for vold mot to av de fire barna sine.

I tiltalen ble det beskrevet gjentatt voldsbruk over en periode på fem år, fra barna var seks til de var elleve år gamle. Det ble også beskrevet slag med kost og med belte, sparking og dytting, de skal ha blitt løftet opp og sluppet hardt i bakken og de skal ha fått husarrest og blitt nektet mat.

– Påvirket av film

Barna fortalte lærere på skolen om voldsbruk i hjemmet etter at de hadde sett Redd Barnas film «Sinna mann», en animasjonsfilm laget for å gjøre det enklere for barn å fortelle om vold i hjemmet.

Det medførte at foreldrene ble frifunnet i tingretten. Legdommerne mente filmen blant annet kan ha påvirket barnas utsagn. De frikjente foreldrene, mens fagdommeren ville ha en fellende dom.

I dommen står det blant annet «det er rimelig mulighet for at guttenes forklaringer om vold kan ha sin bakgrunn i misoppfattelser av fysiske irettesettelser av langt mildere karakter enn det de har beskrevet, eller bare av muntlige irettesettelser i kombinasjon med kjeft».

Anket til lagmannsretten

Dommen ble anket på grunn av bevisene. Mandag starter ankesaken i Borgarting lagmannsrett. Det er satt av seks dager til rettsforhandlingene.

Lars Due-Tønnessen, spesialrådgiver, vold og overgrep i Redd Barna, sa etter tingrettsdommen falt at det er skummelt at filmen blir brukt som et argument i en rettssak.

– Jeg er veldig skeptisk til at det skal kunne ha den virkningen. Denne filmen kan etter min oppfatning ikke misforstås. Den gir klar, grei og enkel informasjon. Nasjonal og internasjonal forskning viser at barn i stor grad unnlater å fortelle om vold og andre overgrep, fremfor å dikte opp historier.

Infofilmen «Sinna mann» er en medvirkende årsak til at et foreldrepar i Askim ble frifunnet for vold mot barna sine. – Vanskelig å forstå, sier Redd Barna.

Tv-sak fra 20.02.2014

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Programleder: Lotte Olsen Jessa
  • Anbefaler peilere til kitere

    Redningsskøyta Elias har akkurat hjulpet to kitere som hadde strandet på Sletter utenfor Larkollen. Redningsskøyta anbefaler kitere å bruke personlige nødpeilesendere.