Mener Moss fortsatt er attraktivt

Mosseordrøreren beklager at TrioVing og VingCard Elsafe vil flytte fra Moss. Men bekymret er han ikke.

Tage Pettersen, Høyres ordførerkandidat i Moss
Foto: NRK / NRK

Bedriftene ser etter nye lokaler nærmere Oslo.

– Det er trist at de flytter, men alt vil fortsatt være innen god pendleavstand for ansatte mossinger, sier Pettersen.

Han mener at til tross for at hjørnesteinsbedrifter forsvinner fra Moss, så er kommunen attraktiv for næringslivet.

LES OGSÅ: TrioVing flytter fra Moss

Gode arealer er nøkkelen

Høyre er kjent som næringslivspartiet i Norge og Høyre-ordføreren mener forutsigbarhet når det kommer til arealer er nøkkelen når det gjelder å trekke til seg næringsliv.

– Det gjør at næringslivet blir trygge på at de arealene de disponerer er arealer som vi ønsker å benytte til næringsliv og som ikke er i konflikter med boligområder. Den type ting betyr noe i forhold til næringslivet, sier han.

Pettersen mener til tross for flytteplanene til TrioVing og VingCard Elsaf at Moss er og skal bli et område for næringslivet å etablere seg

– Skatt er blant annet en av rammefaktorene vi kan påvirke for å gjøre Moss attraktivt, sier han.

Legger ut lokalene i Moss for salg

TrioVing og VingCard Elsafe sendte i går ut en pressemelding hvor de gjorde rede for sine planer om å flytte hovedkontorene samt produksjons- og monteringsvirksomheten innen to år.

Nåværende lokaler i Moss legges ut for salg.

– De to bedriftenes plassbehov er halvert de senere årene som følge av effektivisering og driftsomlegginger. Anlegget i Moss er derfor blitt for stort og lokalene uhensiktsmessige, sa Leif Lippestad, administrerende direktør i TrioVing.

220 ansatte blir berørt

TrioVing er leverandør av blant annet låser, beslag og adgangssystemer. VingCard Elsafes kunder er i hovedsak hoteller og cruiseskip over hele verden.

Flytteprosessen omfatter drøyt 220 ansatte i Moss og rundt 45 ansatte i Oslo. Ingen ansatte mister jobben som følge av samlokaliseringen.

– Den endelige plasseringen er foreløpig åpen, og avhengig av hvor slike lokaler er å finne. Flyttingen skal gjennomføres i første halvår i 2013, sier Lars Wittemann, administrerende direktør i VingCard Elsafe.