Mediene vil inn i vitensenteret

Samtlige mediehus i Østfold går sammen om å lage en såkalt Medielab i Science Center Østfold, dersom senteret blir noe av.

NRK Østfold
Foto: Jon-Annar Fordal

Science Center Østfold skal by på læring- og opplevelser, og en Medielab vil få en sentral plass i senteret.

I medielaben kan publikum blant annet prøve seg som tv- og radiokommentatorer, samt lage sin egen avisside.

Millionstøtte

Planen er at mediene vil samlet over tre år gå inn med én million kroner i stifterkapital og samtidig bidra til innhold og markedsføring for minst én million kroner.

Vilkårene er at senteret selv drifter laben, og at det finnes en fornuftig finansiering av selve laboratoriet.

- Mediehusene har sagt ja til at dette er interessant, og forpliktet oss til å bidra i et spleislag dersom Science Senteret blir realisert. For NRK Østfold sin del dreier det seg også om å stille arkivmateriale til disposisjon, sier distriktsredaktør i NRK Østfold, Ulf Morten Davidsen.

- Utrolig viktig

Vitensenteret skal bygges på Grålum i Sarpsborg kommune hvis bakmennene klarer å samle inn 225 millioner kroner.

Næringslivet har så langt sagt seg villig til å stille med 23 millioner kroner, men fortsatt er det mye som gjenstår. Slik NRK Østfold kunne melde i dag, mener Arbeiderpartiets gruppeleder på fylkestinget at Østfold fylkeskommune ikke har råd til å gi 40 millioner som senteret selv ønsker.

- Kunnskap om kommunikasjon er utrolig viktig. Derfor passer en medielab som hånd i hanske for et senter av denne typen. Jeg vil si at støtten fra mediebransjen er det beste vi kunne få, sier styreleder Osmund Ueland i Science Center Østfold til sa.no.