Får Jonas styre skal bemanningsbransjen begrenses

– Vi kan ikke ha en bemanningsbransje som tar over hel verdikjeden i arbeidslivet slik at det på en byggeplass er mange forskjellig innleide på lave kontrakter.

Jonas Gahr Støre tar selfie med AUF på 1.mai i Fredrikstad

Jonas Gahr Støre tar selfie med AUF-ere under 1. mai-feiringen i Fredrikstad.

Foto: Anne Ognedal / NRK

Jonas Gahr Støre, Arbeiderpartiets statsministerkandidat mener innleie på arbeidsplasser av og til fører til at en ikke vet hvem som har ansatt hvem.

Han er bekymret for at disse selskapene overtar hele verdikjeder der han mener firmaer med fast ansatte burde hatt oppdraget.

stortorget i Fredrikstad 1. mai 2017

Det var stappfullt på Stortorget i Fredrikstad under årets 1. mai arrangement hvor Jonas Gahr Støre var hovedtaler.

Men er det slik i dag?

– Noen steder er det slik, særlig i byggebransjen, der har vi noen eksempler.

Nå vil Gahr Støre regulerer bemanningsbransjen strengere.

Mot forbud

Dersom Arbeiderpartiet kommer til makten etter valget til høsten er han klar til å ta tak i problemstillingen med en gang.

Men han vil ikke gå så langt som partiet Røds taler på 1. mai i Fredrikstad, Markus Hansen. Han tok til orde for å forby hele bemanningsbransjen.

– Det å ha vikarer inne for å ta unna høyder og bølgedaler, særlig i forbindelse med konjunkturer, vær og forskjellige behov, det er vi ikke mot, sa Jonas Gahr Støre etter talen han holdt i Fredrikstad.

Han vil oppdatere den 40 år gamle Arbeidsmiljøloven og mener det er viktig å sette seg ned med partene i arbeidslivet og få en god beskrivelse av utfordringen.

– Denne regjeringen har svekket dialogen med partene i arbeidslivet, mener vi. Da har de fått mindre av den kunnskapen og klokskapen som også fagbevegelsen har.

Støtte fra ungdommen

AUF-erne Pia Fjelstad og Mohaddiseh Ahmadi fra som er førstegangsvelgere mener kampen mot midlertidige jobber blir en viktig sak i valgkampen.

AUFerne Pia Fjelstad og Mohaddiseh Ahmadi applauderer for 1.maitalen til Jonas Gahr Støre

Pia Fjelstad og Mohaddiseh Ahmadi fra AUF applauderer for 1. mai-talen til Jonas Gahr Støre

Foto: Anne Ognedal / NRK

De var glade for at Gahr Støre tok opp saken i 1.mailtalen i Fredrikstad.

–Med midlertidig ansettelser føler jeg at det gir arbeidsgiver mer makt og mindre makt til arbeidstakerne. Det er noe av det vi ikke vil ha.

Men får ikke flere muligheten til å prøve seg i arbeidslivet når det er flere midlertidige jobber?

–Midlertidighet fører til usikkerhet. Vi kan ikke ha usikkerhet, vi vil ha sikre, faste jobber sier de to tenåringene i kor.