Mattilsynet anmelder minkbonde

Minkfarmen i Østfold som skulle tvangsavvikles på grunn av manglende dyrevelferd, er tømt for mink. Mattilsynet jobber nå med en anmeldelse.

Minkskade

Under tilsyn fant Mattilsynet flere dyr som ikke hadde det noe godt. Nå har bonden avviklet pelsdyrholdet.

Foto: MATTILSYNET

Ifølge Mattilsynet har bonden selv avviklet driften i løpet av påsken. Det var tidligere i år at bonden mistet retten til å drive med pelsdyr og hadde fått en frist til 23. februar med å avvikle.

NRK Østfold har vært i kontakt med bonden, som henviser til sin advokat, Arild Karlsen.

– Han er uenig i vedtaket om at han må avvikle driften, men han har likevel slaktet ned bestanden. Alternativet ville være en domstolbehandling som vil være både kostbar og langvarig, sier han.

Mattilsynet har fulgt bonden tett siden 2013. 20. oktober i fjor gjennomførte Mattilsynet en uanmeldt kontroll hos pelsdyroppdretteren. Flere av de over 6000 minkene som var på gården hadde dype sår og var tydelig syke, ifølge Mattilsynet. Det ble gjort hastevedtak om at flere dyr måtte avlives.

Mattilsynet var heller ikke fornøyde med hvordan pelsingen foregikk. De observerte at bonden løftet dyra etter halen og nærmest slang de ned i avlivningskassene, uten å sjekke om dyrene som var der fra før hadde dødd.

Etter dette har Mattilsynet fattet mange vedtak, og tilslutt valgte de å vedta tvangsavvikling.

Håpet at bonden ville gjøre det selv

Avdelingssjef i Mattilsynet avdeling Østfold og Follo, Jarle Bergsjø, forteller at Mattilsynet nå slipper å tvangsavvikle driften.

– Det vi har fått opplysninger om er at en del av dyrene er avlivet og pelset og en del er solgt som livdyr, sier han.

Er avlivingen gjort på en forsvarlig måte?

– Ja, så langt vi har undersøkt, så har det foregått med bistand fra kyndig personell, så det skal være i orden, sier han.

Bergsjø sier at Mattilsynet ønsket at bonden selv avviklet dyreholdet.

– Det var en løsning som vi jobbet intenst for å få til og informerte gjentatte ganger om at det ville være den beste løsningen. Så vi er sånn sett fornøyde med det som har skjedd nå.

Les også:

Jobber med en anmeldelse

Da Mattilsynet var på gården sist, var det omtrent tusen dyr i dyreholdet. Bergsjø opplyser at Mattilsynet jobber med en anmeldelse av mannen.

– Saken avsluttes med tanke på oppfølging av det vedtaket som er fattet. Det vedtaket er påklaget, så det jobbes det med. Forholdene som har vært i dyreholdet vil bli anmeldt fra vår side, sier han.

Advokat Karlsen sier at de ikke har hørt om noe politianmeldelse og den har han ingen kommentar til.