Marint søppel skader sjøfugler

Biolog ser en økende trend av at sjøfugler og andre dyr tar skade av menneskeskapt, marint søppel.

Havsule

TAR SKADE: Havsulen er en av fuglene som må lide for menneskeskapt, marint søppel.

Foto: Creative Commons/Andreas Trepte/www.wikipedia.org

Hvert år dør eller skades antagelig mer enn en million sjøfugl, over hundre tusen marine pattedyr og et ukjent antall fisk over hele verden på grunn av menneskeskapt avfall. Det skriver Miljødirektoratet på sine nettsider. De får støtte av en marinbiolog som ser at dette problemet også øker i Oslofjorden.

Plastavfall

Jan Ingar Båtvik er høgskolelektor og biolog ved Høgskolen i Østfold. I garasjen sin hjemme rehabiliterer han skadde sjøfugler. NRK møter Båtvik mens han skal mate en havsule som ble funnet med garn rundt nebbet.

– Spesielt plastikk er blitt et stort problem i havet. Vi hadde en episode med en Kvitnos-delfin på Skjeberg for noen år siden. Det viste seg at magesekken var full av plastikk. Det er et problem, sier Båtvik.

Biolog Jan Ingar Båtvik ved Høgskolen i Østfold

BEKYMRET: Biolog Jan Ingar Båtvik er bekymret for mengden plastikk i Oslofjorden.

Foto: Shemsi Bunjaku / NRK

Han sikter til en død Kvitnos som hadde drevet i land på Skjeberg, vinteren 2014.

– Vi ser det på Vestlandet også. Havhest, havsule og småhval har ofte veldig mye plastikk i kroppen.

Økende problem

Miljødirektoratet skriver videre på sine nettsider at så godt som all plast som har havnet i havet i løpet av de vel 100 årene siden stoffet ble utviklet på begynnelsen av 1900-tallet, fortsatt er der i en eller annen form, med unntak av noen ganske små mengder som er blitt plukket opp.

De konkluderer med at dette er et problem som stadig vokser og som blir mer omfattende. Miljødirektoratet oppfordrer samtidig alle som bor langs kysten å være påpasselige og hjelpe til med å renske kysten. «Jo flere som bidrar, jo flere kilometer kan holdes rene», er oppfordringen.