Mange tar kontakt med nettpatruljen

Politiets nettpatrulje er godt i gang, og siden oppstarten i mai har de fått en rekke henvendelser om nettmobbing. Det er viktig at vi er der folk er, sier Jostein Dammyr, faglig leder for nettpatruljen i Øst politidistrikt. Nettpatruljen skal bidra til at nettet blir et tryggere sted. Ifølge Dammyr foregår det mye mobbing via nett og sosiale medier.