Mange saker på vent hos politiet

Det hoper seg opp med ubehandlede saker i Øst politidistrikt. Ved utgangen av august var det over 7000 saker som var ferdig etterforsket, men som hadde ligget ubehandlet hos påtalejuristene i mer enn tre måneder.

Dette er en økning på 50 prosent siden sammenslåingen til Øst politidistrikt i juni i fjor.
At saker blir liggende kan gi flere henleggelser og strafferabatter, og er ofte belastende for dem som er involvert.

Politisak henlagt
Foto: Montasje: Kari Løberg Skår / NRK