Mange reaksjoner på steindumping

Om lag 50 personer og interessesammenslutninger har så langt kommet med uttalelser til fylkesmannen om dumping av stein i Moss havn i sommer. I den opprinnelige tillatelsen måtte havnen stoppe utfyllingen fra 15. mai og fram til 15. september av hensyn til friluftslivet. Fylkesmannen skal ta stilling til en eventuell dispensasjon etter at høringsfristen har løpt ut 10. juni.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Pågrepet etter trusler

    Trusler mot personalet på en rusbolig førte til at politiet i Fredrikstad rykket ut og pågrep en person i går ettermiddag. Personen skal avhøres i dag, opplyser etterforskningsleder Rune Albertsen.

  • Må betale utbygger erstatning

    Firmaet som vurderte de geotekniske forholdene ved utvidelsen av Refsnes Gods i Moss, må betale erstatning til entreprenøren, skriver Moss Avis. Utbyggingen førte til masseutglidninger og skader på naboeiendommer og endte i retten.
    Moss tingrett mener geoteknikeren var på grensen til grovt uaktsom og firmaet må betale 10,6 millioner kroner til entreprenøren.