NRK Meny
Normal

Mange meldinger om mårhund, ingen funn

De siste årene har det kommet inn flere meldinger om mårhund i Østfold, men så langt er det ikke gjort sikre funn.

Mårhund

Mårhund er uønsket i norsk natur. Foreløpig er det ikke gjort sikre observasjoner av den i Østfold.

Foto: Fylkesmannen i Vest-Agder ved Tor Punsvik

Flere har nå bedt om tiltak for å bekjempe den her i fylket. Den ligner både på grevling og rev, og er definert som uønsket i Norge.

Viltforvalteren hos Fylkesmannen i Østfold, Åsmund Fjellbakk, forteller at det er lett å forveksle mårhunden med andre dyr.

Kan ligne på rev eller grevling

Åsmund Fjellbakk, viltforvalter

Åsmund Fjellbakk er viltforvalter hos Fylkesmannen i Østfold.

Foto: Heidi Gomnæs/NRK

– Mårhund er i størrelse og bygning sånn litt mellom grevling og rev og kanskje stor katt. Det ser veldig forskjellig ut på sommer og vinter. Det kan være lett å ta feil, sier Fjellbakk.

Han etterlyser sikre observasjoner av mårhunden. Foreløpig er det ikke gjort opptak av mårhund, til tross for at det finnes mange viltkameraer i Østfold. Det er heller ikke registrert at det er påkjørt mårhund på veiene, eller sikret andre spor etter dyret. Det mener Fjellbakk at vi for så vidt kan være fornøyd med.

– Den vil kunne redusere bestander av stedegne viltarter, det er det knapt tvil om, sier viltforvalteren.

Bruker mye ressurser

Nylig ba viltnemndene i Hobøl, Spydeberg og Askim om hjelp. De ville ha Statens naturoppsyn på banen for å bekjempe mårhunden.

– Statens naturoppsyn er på plass og overvåker når noen melder å ha sett en mårhund. De får meldingene om observasjoner som folk har gjort. Så prøver de å lokalisere det, setter ut viltkamera og legger ut duftmidler som mårhund reagerer på. De bruker ganske mye ressurser på å prøve å lete opp og fange opp om det faktisk er mårhund i det aktuelle området, forteller Fjellbakk.

Så langt har altså sikre spor etter dyret uteblitt. Fjellbakk har vondt for å tro at mårhunden finnes i Østfold nå.

Mårhund

Mårhunden blir forvekslet med rev og grevling.

Foto: Karl Brøndbo/SNO

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Kontroll på skogbrann

    Brannvesenet i Fredrikstad har kontroll på en lyng- og skogbrann på Vikane. Fredag formiddag fikk brannvesenet melding om at det brant i et ca. ett mål stort område ved Sareptaveien. Alarmsentral Brann Øst advarer mot stor skogbrannfare.

  • Trafikkuhell på E6 ved Solli

    Det er kødannelse på E6 ved Solli. Årsaken er et trafikkuhell i sørgående retning. Nødetatene er på vei.