Mange Kalnes-ansatte kjører selv

68 % av de ansatte ved sykehuset på Kalnes bruker egen bil til og fra jobb. Det viser en reisevaneundersøkelse Østfold kollektivtrafikk nylig har gjennomført. Om lag halvparten av de ansatte ved sykehuset har svart på undersøkelsen. Østfold fylkeskommune hadde som mål at maksimalt 60 prosent av de ansatte ved det nye sykehuset skulle bruke egen bil til jobb.