NRK Meny
Normal

Må ta mer hensyn til Indre Østfold

Samferdselskomiteen i Østfold fylkeskommune ber om en bedre bussforbindelse mellom Indre Østfold og det nye sykehuset på Kalnes.

Ny buss i Indre Østfold

Det må komme på plass et bedre busstilbud mellom Indre Østfold og det nye Østfoldsykehuset på Kalnes, mener samferdselskomiteen i Østfold.

Foto: Adrian Sellstrøm MysenPosten

I høringene før saken havnet på komiteens bord kom det tilbakemeldinger på at det var for få busser og dårlig korrespondanse på de rutene som var planlagt.

Leder i samferdselskomiteen, Olav Moe, sier de nå har vedtatt at Østfold kollektivtrafikk må ta bedre hensyn til Indre Østfold:

– Det må være lettvint for dem som skal reise fra Indre Østfold til sykehuset, slik at det blir lav terskel for å komme seg videre i overgang mellom ulike busser.

I høringene om de nye planene for busstrafikk var noe av tilbakemeldingene at det var for få busser til og fra Indre Østfold og at de forslagene til bussruter som lå i planen korresponderte dårlig mot annen kollektivtrafikk.

– Her har vi nå bedt Østfold kollektivtrafikk om å legge vekt på akkurat det momentet i utviklingen av tilbudet, slik at det aspektet er ivaretatt.

Olav Moe sier det nå er viktig å få klart et tydelig og effektivt kollektivtilbud til sykehuset på Kalnes utenfor Sarpsborg, slik at ansatte og brukere velger kollektivt fremfor bil.

– Til tross for at det er en god stund til selve åpningen, så er det viktig å etablere et tilbud som folk oppfatter som stabilt og forutsigbart, slik at man kan venne seg til at det går busser der. Derfor ønsker vi å komme i gang med dette så fort som mulig utpå nyåret.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: