Må rive snart 40 år gammel dokkestue

Hytteeier Bjarne Jørgensen fortviler og har klaget inn saken til Fylkesmannen i Østfold.

 Bjarne Jørgensen

Dukkehuseier, Bjarne Jørgensen, håper han slipper å rive det lille bygget i bakgrunnen.

Foto: Lotte Olsen / NRK

Reglene er at man kun får ha ett bygg på fritidseiendom i Hvaler. Hvaler kommune mener derfor at det lille dokkehuset må rives. Huset er 2,6 kvadratmeter stort, og hytteeieren mener det er alt for strengt å kalle den for et byggverk. I tillegg ble den satt opp da det var helt andre regler.

– I 1979 da denne ble satt opp var det kun beboelige fritidsboliger og sommerhus det skulle søkes om. Det sto ingen ting om hverken uthus, lekehus eller andre ting. Derfor mener vi at dokkestua er lovlig satt opp, sier han.

– Viktig for barnebarna

Det var Fredriksstad Blad som først skrev om konflikten. Døra inn til dokkehuset 1.20 høy og 50 centimeter bred. Inne i hytta er det plassert bitte små stoler og et lite bord beregnet for små barn. Dokkehuset er ikke isolert, og det er Jørgensens barnebarn som bruker den.

– Den er viktig for våre fem barnebarn som er her og leker når de er på besøk. Det er det første stedet de går til når de kommer. Hver gang. Ut og inn av dokkestua, sier han.

 Bjarne Jørgensen

Slik ser dokkestua ut innvendig.

Foto: Petter Larsson / NRK

Kommunen oppdaget flere bygg

Problemet oppsto da Jørgensen søkte om å byggetillatelse.

– Vi la inn kommunalt vann og avløp for ett år siden. Da hadde vi ikke noe sted å benytte vannet, så da bygde vi et bad og et soverom. Før vi fikk lov til dette, sendte vi inn en søknad. Kommunen spurte da om hva de forskjellige byggene som står her var, sier han.

Det ene bygget var en liten hytte som sto mot en fjellknaus som sønnen hadde bygget da han var ti år gammel. Den andre var dokkestuen som de nå håper de får beholde.

Dokkestue

Dokkestua ble satt opp i 1979. Ifølge eierne er den 1,96 x 1,36 meter, og det er en takhøyde på mellom 1,4 og 1,72 meter.

Foto: Petter Larsson / NRK

Ordfører enig i at reglene er strenge

Ordfører i Hvaler, Eivind Norman Borge (FrP), er enig i at reglene er firkantet.

– Jeg har stor forståelse for at noen kan synes at det er veldig firkantet. Men det er ikke saksbehandleren som er firkantet, det er bestemmelsene i kommuneplanens arealdel som sier noe om dette, sier han.

Men burde man ikke ta en ny vurdering på dette?

– Det tror jeg absolutt. Vi driver nå og rullerer en kommuneplan. Jeg kan ikke forespeile hva som skjer, men temaet og problematikken har jeg sendt videre til medlemmer i partiet. For vi ser at reglene er ressurskrevende og oppfattes firkantet, sier han.

Gir ikke opp ennå

Jørgensen gir seg ikke før siste ord er sagt.

– Jeg har vært inne på tanken om å gi opp. Men vi vil ikke gjøre det uten sverdslag. Vi vil prøve alle muligheter for å beholde den.