Må holde seg eller tisse i sjøen

Robek-kommunen Halden kutter kostnader på alle fronter. Toalettene på badestrendene stengt i sommer.

Utedo

INGEN PENGER - INGEN ÅPNE TOALETTER. Halden kommune har bunnskarpt kasse, og har verken råd til å holde toaletter åpne, feie gatene eller få klippet gresset (arkiv-/illustrasjonsfoto).

Foto: pzAxe

– Vi har gjort badeplassene klare for sommeren, sier leder Lars Flaathen for kommunalteknikk og teknisk drift på Halden kommunes nettsider.

Han opplyser at Halden kommune vil holde områdene vedlike etter beste evne.

– Det vil bli regelmessig søppeltømming og ettersyn en gang i uka, men vi har dessverre ikke økonomi til daglig vedlikehold, slik at doene på badeplassene vil være låst, sier han.

Les også:

Bader

LAR DET GÅ I VANNET. Så langt i sommer har badende ved fire strender i Halden måttet bruke vannet eller skogen til å utføre sitt fornødne, fordi kommunen har stengt toalettene på strendene.

Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

Kutter alt ekstra

Halden kommune sliter med store underskudd fra foregående to år, og er inne i en fase der de leter med lys og lykte etter å kunne kutte forbruk av penger.

Rådmannen har tidligere i år varslet kutt i tilbudet til haldenserne, og det varsles også behov for omfattende nedbemanning.

I fjor havnet Halden kommune inn på den såkalte ROBEK-listen, som betyr at kommunen delvis er satt under statlig administrasjon. Det er varslet at Halden blir værende på listen i 10 år totalt sett.

På kommunens hjemmesider står det også å lese, at det kun er i sentrum det nå vil bli feiing av gater.

"Det er bare å beklage", heter det på nettsidene.

- Det er ikke penger i kassen. Det er det som et problemet. Alt vi gjør ekstra må vi låne til, og belaste kreditten, sier Haldens ordfører Thor Edquist (H) til NRK.

Les også:

- Ser behovet for å åpne

Ved den populære ferskvannsstranden på Krusæter har toalettene ikke vært åpne så langt i år.

Heller ikke ved havet, der det er satt opp toaletter i Svalerødkilen og på Pina, har det vært mulig å få "en stille stund bak lukket dør" på toalettet.

Edquist sier til NRK torsdag, at kommunen ser behovet for at de tre badestrandtoalettene nå åpnes.

- Vi kommer til å åpne alle toalettene mandag, sier han.

Torsdag ettermiddag kommer Edquist tilbake med en ny beskjed.

- Vi klarer å åpne toalettene allerede i morgen. De vil bli holdt åpne til 15. august, sier han.

Les også:

Mange ønsker, lite penger

Avdelingen, som skal håndtere toaletter og annet vedlikehold, består for tiden av 6,9 årsverk.

Mange er i ferie, og det er ikke hentet inn vikarer på grunn av pengemangel.

Derfor sliter kommunen med å få gjennomført det praktiske.

Foruten fravær av gatefeiing, har kommunen heller ikke råd til å klippe gress på en del av anleggene rundt omkring i byen.

Enkelte har på ordførers oppfordring utført stort dugnadsarbeid, både hva gjelder søppelrydding og klipping av gress og busker, men byen bærer flere steder preg av at vedlikeholdet ikke er prioritert fra kommunalt hold.