NRK Meny
Normal

Bygd i 1970, tåler ikke 2014-trafikk

Kjøkøysund bru på Kråkerøy tåler ikke dagens trafikk, og må enten forsterkes eller erstattes. Statens vegvesen kommer til å bruke to-tre måneder på å utrede alternativer.

Adkomsten til Hvaler reduseres. Kjøkøybrua tåler ikke belastningen fra tungtransporten og lastebiler får ikke lenger kjøre ut til øysamfunnet. Det rammer næringslivet hardt.

Derfor trer Vegvesenets midlertidige tiltak i kraft den 24. mars: Da blir det forbudt for kjøretøy med totalvekt på over 32 tonn å kjøre over brua. Tidligere var maksvekten på 50 tonn.

Har fulgt med brua lenge

Seksjonsleder Arne Bjørklund i Statens vegvesen Østfold sier at de lenge har fulgt med Kjøkøysund bru.

– Vi har lenge visst at brua har vært på kanten i forhold til 50-tonnsgrensen. Og nye beregninger vi gjorde i sammenheng med utredning av en mulig gang- og sykkelvei over brua viser at brua er overbelastet i dag. Derfor bør dette tiltaket innføres før situasjonen forverrer seg.

Kunne bygd mer solid

Arne Bjørklund

Arne Bjørklund i Statens vegvesen.

Foto: Tomas Berger/NRK

Bjørklund forteller videre at det har vist seg at tekniske løsninger som ble valgt under bygging av slike bruer på 70-tallet kan føre til at arbeid helt eller delvis må gjøres på nytt.

– Ei bru skal i utgangspunktet kunne stå i 100 år. Det er målet som legges til grunn når brua blir dimensjonert.

– Erfaringene er at man med hell kunne ha bygd bruene på 70-tallet noe sterkere.

Hvalers ordfører Eivind Norman Borge (Frp) ser for seg at næringsliv, husbyggere og andre må betale en høy pris for dette.

Ingen akutt fare

Bjørklund presiserer også at det ikke er noen akutt fare for at Kjøkøysund bru skal kollapse. Trafikk på under 32 tonn kjører trygt over brua. Men summen av alle ting – trafikken som har økt, kjøretøyene som har blitt tyngre – har ført til at det nå er nødvendig å begrense maksvekten fram til Statens vegvesen får undersøkt hva som skal gjøres videre.

– Brua har en tilstand som gjør at vi er litt bekymret med dagens trafikklast. Hvis vi skal fortsette og la all trafikken gå på brua kan vi risikere at den får skader, og større skader enn vi ønsker, sier Bjørklund.

Alternativene er enten å forsterke brua, eller å bygge en ny bru. I løpet av tre måneders tid regner Bjørklund med at Vegvesenet har en analyse klar for presentasjon til bruas eiere, Østfold fylkeskommune.

– Får aldri kjøpe de største lassene

Vektbegrensningen på 32 tonn blir problematisk for mange næringsdrivende på Hvaler. Det mener daglig leder Hans Petter Delås ved byggevarekjeden Bygger'n.

Hans Petter Delås

Hans Petter Delås frykter at næringsdrivende på Hvaler ikke får kjøpt større lass med varer.

Foto: Tomas Berger/NRK

– Når vi skal gjøre store innkjøp, som vi hele tiden gjør, så må vi planlegge og prøve å etablere et forhold til leverandørene, så det hele tiden går et rødt lys når det er vi som bestiller. Det vil da si at vi aldri kan kjøpe de største lassene, og da får vi heller ikke de beste prisene, sier han.

Tung last må fordeles på flere mindre kjøretøy. Men for spesialtransport, der lasten ikke kan deles opp, er det muligheter for å få dispensasjon.

– Da stanser vi all trafikk over brua, også geleider vi den transporten over brua helt alene. Da fordeles vekten over hele brua, og det vil konstruksjonen tåle, sier Bjørklund i vegvesenet.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Venter med dobbeltdekker-beslutning

    Jernbanedirektoratet kommer ikke til å avgjøre om det skal satses på dobbeltdekkere på Østfoldbanen før til høsten. Det bekrefter direktoratet i dag. Årsaken er at man mangler oversikt over hva det vil koste å utbedre Østfoldbanen for toetasjes tog.

  • Vil ikke utsette Østfoldbanen

    Politikerne i Østfold fylkeskommune protesterer mot en utsettelse av InterCity-utbyggingen på Østfoldbanen. Det ble klart i fylkestingsmøtet i går. De forventer, som et minimum, at strekningene gjennom byene følger den framdriftsplanen Stortinget la opp til.