Må fjerne miljøgifter på Rygge

Forsvarsbygg må rense grunnen til Rygge flystasjon for miljøgifter, har Miljødirektoratet avgjort. Fram til 2007 brukte Luftforsvarets flystasjoner et brannslukningsskum som inneholdt miljøgiften PFOS. Rygge er en av åtte flystasjoner der slik forurensing er oppdaget. Rygge er første flystasjon som må renses, blant annet fordi den ligger nær drikkevannskilden Vansjø.

Rygge Flystasjon