NRK Meny
Normal

Må bosette enda flere flyktninger neste år

Norske kommuner må bosette 18.000 flyktninger neste år, sier myndighetene i dag. Det er 4.000 fler enn anmodningen fra i sommer.

flyktningbåt ankommer lesvos

Norske kommuner må kunne skaffe boliger til flere tusen ekstra flyktninger i årene som kommer, varsler IMDis nasjonale utvalg for mottak og bosetting.

Foto: Andrea Sarris / YpsiTV

De 18 kommunene i Østfold har vedtatt å bosette 414 flyktninger i år. Tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) viser at 270 av dem var kommet i hus ved månedsskiftet oktober/november.

Randi Kleven, regiondirektør i IMDi Øst, sier det totalt må bosettes 18.000 flyktninger i norge i 2016 og 21.000 flyktninger året etter.

– Dette utgjør ca. 30 prosent flere flyktninger neste år enn kommunene ble bedt om i august, altså 4.000 personer. I 2017 vil kommunene bli bedt om å bosette nesten 60 prosent flere enn de tidligere er bedt om, opplyser Kleven.

Behovet overgår tilbudet

Bykommunene i ytre Østfold har vedtatt å bosette flere enn staten har bedt om. Fredrikstad skal bosette 105 flyktninger i år og har forpliktet seg til å bosette 140 i 2016. Nå venter ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) et nytt anmodningsbrev fra IMDi. Det kommer i midten av november.

Jon-Ivar Nygård

Økningen i behovet for flyktningboliger er forhåndsvarslet. - Vi må se hva vi har kapasitet til å tilby, sier ordfører Jan-Ivar Nygård i Fredrikstad (A).

Foto: Camilla Næss / NRK

– Vi har sagt ja til å ta imot 140 neste år, etter en anmodning om å ta imot 135 i sommer. Men nå har verden forandret seg. Vi må få brevet først, før vi tar stilling til hva vi kan få til, sier ordføreren.

IMDi har allerede bedt kommunene om å avvente behandling av det anmodningsbrevet som da ble sendt ut, fordi de har varslet att det kommer nye.

Utfordringen øker, sier Nygård.

– Vi skal skaffe boliger og starte et integreringsløp og utdanning. Men det er ikke noe annet å gjøre enn å løse dette. Flyktningene har fått opphold i Norge, og det må kommunene forholde seg til.

Så langt er det usikkert om økningen får konsekvenser for kravene til boligstandard, og andre forhold.

– Vi må i anstendighetens navn lytte litt til hva administrasjonen vår sier om kapasitet og så videre når det gjelder det å ta på seg dette ekstra ansvaret.

– Fredrikstad har tatt på seg å bosette 105 flyktninger i år. Når dere det målet?

– Det gjør vi.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: