NRK Meny
Normal

Overgrepsdømt må betale millionerstatning

En mann, som i fjor ble dømt for en rekke seksuelle overgrep mot mindreårige gutter, er nå dømt til å betale en av guttene vel 1,7 millioner kroner i erstatning.

Fredrikstad tingrett

Fra Fredrikstad tingretts behanling av straffesaken mot mannen i fjor vinter, sorenskriver Arnfinn Agnalt og meddommerne Olaug Veronika Kvamme Hansen og Ole Kolberg Bendiksen.

Foto: Hermund Lybeck Kjernli / NRK

Mannen, som er i 50-årene, ble dømt til forvaring i åtte år med en minstetid på fem år ved en dom avsagt av Fredrikstad tingrett i februar i fjor.

Han arbeidet blant annet ved SFO på en skole og som støttekontakt. Saken startet med at mannen ble anmeldt for overgrep i 2011. Det forholdet er ikke omfattet av dommen, fordi det skjedde så langt tilbake i tid at det var strafferettslig foreldet.

Erstatningssaken ble utsatt

De første overgrepene dommen omfatter skal ha skjedd i tidsrommet 1991 til 1996 i Akershus og i Oslo. Mannen er også dømt for overgrep som skjedde i Fredrikstaddistriktet i perioden fra 2002 til 2011. Det er en gutt som ble utsatt for overgrep da, som nå har fått sitt krav om erstatning prøvet for retten. Han er nå i begynnelsen av 20-årene.

Erstatningskravet var også tema under straffesaken i Fredrikstad tingrett i fjor. Da motsatte forsvareren seg at kravet ble behandlet, fordi det ikke var mottatt så hun kunne forberede denne delen av saken. Derfor ble det bestemt at behandlingen av erstatningskravet skulle utsettes. Erstatningssaken er nå gjennomført med samme dommer og meddommere som under straffesaken.

I forbindelse med straffesaken ble mannen i 50-årene dømt til å betale 250.000 kroner i oppreisningserstatning til Fredrikstad-mannen i 20-årene. To andre menn ble tilkjent oppreisningserstatninger på 200.000 kroner.

Under erstatningssaken i tingretten aksepterte domfeltes advokat at det var grunnlag for erstatningskravet. Han reiste dog spørsmål om størrelsen på mén-erstatningen.

Fremtidig inntektstap

Fredrikstad tingrett finner det dokumentert at overgrepene har ført til varige mén i form av posttraumatisk lidelse. Sakkyndige har konkludert med at mannen er er påført en varig invaliditet på minst 25 prosent.

Retten har funnet bevis for at dette har ført til at Fredrikstad-mannen bruker langt lenger tid på sin utdannelse og at han vil få et inntektstap. Mannen har ennå ikke kunnet fullføre videregående skole.

Av erstatningen på vel 1,7 millioner kroner er nær 1,3 millioner kroner erstatning for fremtidige inntektstap og vel 300.000 kroner mén-erstatning.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

 • Ung midtstopper klar for Sarpsborg

  Sarpsborg 08 har i dag signert midtstopper Bjørn Inge Utvik fra Sogndal på en treårskontrakt. Det forteller klubben i en pressemelding. Utvik er bare 21 år gammel, men har likevel god erfaring med nærmere 70 kamper på øverste nivå i Norge.

  Bjørn Inge Utvik klar for Sarpsborg 08
  Foto: Sarpsborg 08
 • Stenger vei for berging

  Trømbogveien i Eidsberg kommune blir midlertidig stengt kl 18 forbindelse med berging av lastebil ved Trømborgveien nummer 186. Det vil være skiltet og brøytet omkjøring i forbindelse med at veien stenges, melder politiet.

  Vogntog veltet i Trømborgveien
  Foto: Freddie Larsen