NRK Meny
Normal

Overgrepsdømt må betale millionerstatning

En mann, som i fjor ble dømt for en rekke seksuelle overgrep mot mindreårige gutter, er nå dømt til å betale en av guttene vel 1,7 millioner kroner i erstatning.

Fredrikstad tingrett

Fra Fredrikstad tingretts behanling av straffesaken mot mannen i fjor vinter, sorenskriver Arnfinn Agnalt og meddommerne Olaug Veronika Kvamme Hansen og Ole Kolberg Bendiksen.

Foto: Hermund Lybeck Kjernli / NRK

Mannen, som er i 50-årene, ble dømt til forvaring i åtte år med en minstetid på fem år ved en dom avsagt av Fredrikstad tingrett i februar i fjor.

Han arbeidet blant annet ved SFO på en skole og som støttekontakt. Saken startet med at mannen ble anmeldt for overgrep i 2011. Det forholdet er ikke omfattet av dommen, fordi det skjedde så langt tilbake i tid at det var strafferettslig foreldet.

Erstatningssaken ble utsatt

De første overgrepene dommen omfatter skal ha skjedd i tidsrommet 1991 til 1996 i Akershus og i Oslo. Mannen er også dømt for overgrep som skjedde i Fredrikstaddistriktet i perioden fra 2002 til 2011. Det er en gutt som ble utsatt for overgrep da, som nå har fått sitt krav om erstatning prøvet for retten. Han er nå i begynnelsen av 20-årene.

Erstatningskravet var også tema under straffesaken i Fredrikstad tingrett i fjor. Da motsatte forsvareren seg at kravet ble behandlet, fordi det ikke var mottatt så hun kunne forberede denne delen av saken. Derfor ble det bestemt at behandlingen av erstatningskravet skulle utsettes. Erstatningssaken er nå gjennomført med samme dommer og meddommere som under straffesaken.

I forbindelse med straffesaken ble mannen i 50-årene dømt til å betale 250.000 kroner i oppreisningserstatning til Fredrikstad-mannen i 20-årene. To andre menn ble tilkjent oppreisningserstatninger på 200.000 kroner.

Under erstatningssaken i tingretten aksepterte domfeltes advokat at det var grunnlag for erstatningskravet. Han reiste dog spørsmål om størrelsen på mén-erstatningen.

Fremtidig inntektstap

Fredrikstad tingrett finner det dokumentert at overgrepene har ført til varige mén i form av posttraumatisk lidelse. Sakkyndige har konkludert med at mannen er er påført en varig invaliditet på minst 25 prosent.

Retten har funnet bevis for at dette har ført til at Fredrikstad-mannen bruker langt lenger tid på sin utdannelse og at han vil få et inntektstap. Mannen har ennå ikke kunnet fullføre videregående skole.

Av erstatningen på vel 1,7 millioner kroner er nær 1,3 millioner kroner erstatning for fremtidige inntektstap og vel 300.000 kroner mén-erstatning.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Problemer med lyskryss

    Lyskrysset på Lande fungerer ikke som det skal, melder Sarpsborg Arbeiderblad. Lysene viser grønt kun 10 sekunder fra og mot Tune kirke, og viser grønt over ett minutt i kryssende vei i retning Tunejordet. Dette skal ha skapt lange køer.

  • Vil utvide akuttmottaket

    Styret i Sykehuset Østfold foreslår å utvide dagens akuttmottak med omtrent 630 kvadratmeter. Byggekostnaden vil være på omtrent 50 millioner kroner, med en byggeperiode på to år, og planlagt innflytting sommeren 2023. Forslaget må godkjennes av Helse Sør-Øst.

    Sykehuset på Kalnes
    Foto: Anette Torjusen / NRK