Lovforslag: Voksne skal hoppe mer i sofaen

I Eidsberg kommune går politikerne inn for å vedta en ny lov som ber voksne om å hoppe i sofaen og alltid ha is i fryseren.

Erik Unaas hopper i sofaen

Ordfører Erik Unaas tok av seg skoene og klatret opp i bibliotekets sofa for å vise hvordan man kan utføre paragraf seks i Mysenloven.

Foto: Anne Ognedal

– Det er mulig vi må sette opp noen sofaer i sentrumsgatene. Det er et morsomt innspill. Det er helt topp at ungdommen har utfordret oss på dette, sier ordfører Erik Unaas (H) i Eidsberg.

Denne uken skal politikerne i formannskapet i Eidsberg ta stilling til en ny, lokal lov som kalles Mysenloven.

Loven har hentet inspirasjon fra barnehagenes arbeid med Grunnloven da den hadde 200-årsjubileum i 2014. Flere barnehager laget da sine egne grunnlover.

Mysenloven består av totalt sju paragrafer. De fleste går på at man skal være hyggelige mot hverandre – en slags virkelighetens kardemommelov.

– Jeg håper at loven blir enstemmig vedtatt og kan bidra til å lage en kultur og rom for å være litt annerledes og gærne. Vi må tørre å gjøre ting som voksne ikke gjør til vanlig, sier Unaas.

Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil

Kardemommeloven

Profilering

Tanken er at Mysenloven skal danne grunnlaget for en profilering av Mysen som en ung, oppdatert og attraktiv by.

«Som grunnlag for en fremtidsretta profilering av Mysen, ønsker vi at Mysenloven skal være en vedtatt lov i kommunestyret», står det i saksfremlegget.

Formannskapet i Eidsberg er imidlertid ikke en lovgivende forsamling.

– Det kan hende det blir sagt noe om dette i formannskapet, men det er viktig å påpeke at dette skal være en slags uformell kardemommelov. Den skal ikke ha noen juridisk betydning slik sett. Saken handler om at politikerne skal ha et eierskap til saken og vise at hele Eidsberg-samfunnet står bak dette, sier Unaas.

Ordføreren påpeker samtidig at brudd på paragrafene ikke vil føre til straff for innbyggerne.

– Viktige budskap

I saksfremlegget til formannskapet blir det også poengtert at alle paragrafene har flere lag og dypere betydninger.

Neda Kringele og Simen August Randen

Neda Kringele og Simen August Randen i ungdomsrådet i Eidsberg liker paragrafene i Mysenloven.

Foto: Anne Ognedal

– Det står i barnevernskonvensjonen at barn har rett til å bli hørt. Derfor er det fint at barn får lov til å si hva de mener er viktig i hverdagen. Det er mange viktige budskap her, for eksempel at alle skal ha noen som er glad i dem, sier Simen August Randen i ungdomsrådet i Eidsberg.

Men er det noe man kan vedta?

– Det er vanskelig å vedta, men det er en oppfordring om at det er sånn vi vil ha det i vår kommune. Vi skal ha et samfunn der alle er inkludert, forteller han.

Randen får støtte av Neda Kringele, som også sitter i ungdomsrådet.

– Dette er en bra lov, så jeg er positiv. Det er fint at barn får lov til å bidra på denne måten. Det kan jo bli koselig hvis hele familien bestemmer seg for å hoppe i sofaen en lørdagskveld, smiler hun.