NRK Meny
Normal

Lover raskt svar

Fylkesmannen i Østfold lover raskt svar til Halden kommune i forbindelse med kontrollutvalgssaken.

Halden kommune rådhuset

Halden-ordførerens henvendelse til fylkesmannen i Østfold rundt valget av ny kontrollutvalgsleder, fikk rask respons.

Foto: Rainer Prang / NRK

John Østensvig (Ap) ble i kommunestyret den 20. desember i fjor enstemmig valgt til ny leder av kontrollutvalget i Halden. Men jusprofessor Jan Fridthjof Bernt stemplet valget av Østensvig som ulovlig, og mente Fylkesmannen i Østfold burde gripe inn mot kommunen.

Halden-ordfører Thor Edquist (H) sa til NRK tidligere i dag, at han ikke ville ha en slik påstand hengende over kommunen.

– Det er uholdbart for en kommune å ha påstander om ulovligheter hengende over seg. Jeg ber i dag Fylkesmannen i Østfold om en lovlighetsvurdering av saken, sa Edquist til NRK.no.

Thor Edquist

- Etter oppslag i både Kommunal Rapport og NRK Østfold, ønsker jeg at Fylkesmannen ser på om valget av nytt Kontrollutvalg i Halden er i henhold til kommuneloven eller ikke, skrev ordfører Edquist til fylkesmann Anne Enger torsdag.

Foto: Magnus Brenna-Lund / NRK

Vil se på saken

Thor Edquist sendte i formiddag en epost til fylkesmann Anne Enger, og i ettermiddag foreligger et foreløpig svar.

Edquist hadde to spørsmål:

1. Skulle vi ha gjort et suppleringsvalg, slik jeg spurte om, eller kan KS uten grunn foreta et omvalg av hele KU, slik vi fikk inntrykk av at vi kunne gjøre utfra det midlertidige svaret fra Fylkesmannen ?

2. Var det grunnlag for KS å innvilge Østensvigs fritakssøknad for å ta et nytt og krevende politisk verv, eller var det et ugyldig vedtak, slik professor Bernt hevder i Kommunal Rapport ?

– På bakgrunn av din forespørsel vil vi se nærmere på saken så raskt som mulig. Vi gir deg en tilbakemelding i løpet av noen dager, skriver direktør i juridisk avdeling hos Fylkesmannen i Østfold, Katrine Bjørnstad, i sitt svar til Edquist.

Til NRK sa Bjørnstad tidligere denne uken, at Fylkesmannen ikke ville gå inn i saken på bakgrunn av mediaomtale eller påstander fra Jan Fridthjof Bernt, om at Halden kommune hadde gjort et ulovlig valg av John Østensvig.

– Vi vil basere et eventuelt vedtak på en selvstendig vurdering av saken, sa Bjørnstad til NRK.no.

Halden-ordføreren er helt klar på, at dersom det viser seg at påstandene fra Bernt holder stikk, skal det rettes opp i saken, og det kan bety at kontrollutvalget må velges på nytt eller at det gjennomføres et suppleringsvalg.

– Vi skal gjøre det som er riktig. Viser det seg at vi har gjort feil, skal vi rette opp i dette, sier Edquist.


– Kan returnere til formannskapet

Jan Fridthjof Bernt, som er en autoritet når det gjelder forvaltningsrett, kommunalrett og generell rettsvitenskap, fastholder overfor NRK.no torsdag, at valget av Østensvig var ulovlig.

Da John Østensvig bad om å bli fritatt fra sin plass i formannskapet, var det ifølge Bernt i strid med kommuneloven.

I Kommunelovens §77 punkt 2 står det at medlemmer av formannskap ikke er valgbare til kontrollutvalget.

«Utelukket fra valg er ordfører, fylkesordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskap og fylkesutvalg, medlem og varamedlem av kommunal eller fylkeskommunal nemnd med beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd eller fylkesråd og ansatte i kommunen eller fylkeskommunen.»

John Østenvigs fritakssøknad

John Østenvigs søknad om fritak fra verv (bildet) ble enstemmig godkjent av Halden kommunestyre.

Foto: Privat

I samme lovs § 15 heter det:

«Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.»

Dersom fylkesmannen nå slår fast at valget av formannskapsmedlem Østensvig til kontrollutvalget var ulovlig, og at kommunestyret ikke kunne gi ham fritak, sier Jan Fridthjof Bernt at John Østensvig kan returnere til formannskapet.

– Når vedtaket om å frita ham er opphevd som ugyldig, er han uten videre medlem igjen av formannskapet, og må tre ut av kontrollutvalget. Kommunestyret kan selv oppheve vedtaket om fritak og foreta nyvalg, men når fylkesmannen har kjent vedtaket ugyldig, bortfaller i alle fall vedtaket straks, sier Jan Fridthjof Bernt til NRK.no.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Tatt tolv ganger uten førerkort

    En 37 år gammel haldenser er dømt til fengsel i et år og fire måneder blant annet for fire tilfeller av kjøring i narkorus og tolv tilfeller av kjøring uten førerkort. Mannen, som aldri har hatt førerkort, er dømt for kjøring i ruset tilstand fem ganger tidligere og han er straffet 17 ganger tidligere for kjøring uten førerkort.

  • Fredrikstad-forfatter nominert

    Roskva Koritzinsky (28) er nominert til Nordisk råds litteraturpris for novellesamlingen «Jeg har ennå ikke sett verden». Koritzinsky er vokst opp i Fredrikstad, og debuterte som forfatter for fire år siden. 12 andre nordiske forfattere er nominert til prisen.

    Roskva Koritzinsky
    Foto: Aschehoug forlag