NRK Meny
Normal

Lover mer til myke trafikanter

Per Inge Bjerknes vil ha sammenhengende gang- og sykkelveier i by- og skoleområder.

Per Inge Bjerknes
Foto: Senterpartiet

Nå kommer fylkeskommunen til å bevilge 15 millioner kroner til formålet ved neste korsvei.

Det er tre ganger mer enn det som ble bevilget til formålet i år.

- Flertallet i fylkestinget mener gang- og sykkelstier er viktig for å legge til rette for trafikksikkerhet, miljø og folkehelse.

Så langt kan utbyggingen av sikre ferdselsårer for gående og syklende minne om et prosjekt etter lappeteppe-prinsipp. Bjerknes mener tredoblingen gir muligheter for mer helhetlig tenking.

- Det er derfor vi tredobler, så vi kan få et mer sammenhengende nett av gang- og sykkelstier i Østfold.

Håper på fortgang

Bjerknes tror også folk kan få se konkrete resultater relativt raskt. flere prosjekter er på trappene, og går planlenggingen unna kan spadene settes i jorda, og østfoldingene kan se resultater av dette raskt.

Behov for sykkelsti

Færre slike forhold for syklende og gående, er hva flertallet i fylkeskommunen går inn for, sier Bjerknes.

Foto: Guillermo Farias / NRK

- Vi ser det er mulig å ha flere tanker i hodet samtidig, og på denne måten tilby østfoldingene både muligheter til å gå og sykle og ha et sammenhengede gang- og sykkelnett, særlig i byene og rundt skolene. og også bedre fremkommelighet særlig for kollektivtransport.

Store veiutfordringer

Men nye arbeidsoppgaver kan forstyrre forhåndsidyllen. Ved årsskiftet overtar fylkeskommunene ansvaret for over 44.000 kilometer med riksveier - som er i svært varierende stand.

Ingen vet hvor mye oppussing og vedlikehold vil koste, men for Østfolds del følger 230 millioner statlige kroner med ansvaret. Det er nok til at fylkeskommunen kan gjøre beggge deler, mener Bjerknes.

- Det mener vi er gode rammer for å gi østfoldingene et godt tilbud på veinettet, og vi vil prioritere et miljøvennlig transportsystem.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: