Normal

– Buss i stedet for jernbane er uaktuelt

Busser fra togstasjoner i Indre Østfold til Ski er det billigste alternativet for framtidens Østre linje. – Det er likevel helt uaktuelt at det blir løsningen, sier Eidsberg-ordfører.

Erik Unaas

– Tog fra Mysen til Oslo kommer til å kjøre strekningen 19 minutter raskere i framtiden, sier Erik Unaas samferdselspolitisk talsmann for Indre Østfold regionråd.

Foto: Glenn Thomas Nilsen/Eidsberg kommune

Togreisende fra Indre Østfold skal komme raskere til Oslo i framtiden, men det er flere mulige løsninger. Jernbaneverket har utredet fire alternativer. Buss i stedet for tog er det billigste.

– Det alternativet har vi avskrevet for lengst. I slike prosesser utreder de alternativer som egentlig ikke er aktuelle. Å kjøre buss i stedet for tog fra Mysen, Askim og innover er et av disse utenkelige alternativene som likevel er utredet i rapporten, sier Erik Unaas samferdselspolitisk talsmann i Indre Østfold regionråd.

Viktig vedtak

Han mener at fjorårets vedtak i Stortinget om å bygge en forbindelse som sikrer at reisende på Østre linje kan benytte Follobanen i framtiden, sikrer Indre Østfold en bedre løsning.

– Dette er kanskje det viktigste vedtaket for Indre Østfold noensinne og vår aller beste garanti, sier Unaas.

Jernbaneverket har utredet fire alternativer. (Se faktaramme) De to billigste alternativene innebærer at togene fra Østre linje ikke skal kjøre gjennom Follotunnelen. Begge krever investeringer på omkring én milliard kroner.

Les også: Krever milliard-investering

Koble til Vestre linje ved Ski

I forhold til målet om et bedre transporttilbud mellom Indre Østfold og Oslo/Akershus er det beste alternativet å koble Østre linje til Vestre linje sør for Ski stasjon, ifølge rapporten. Dette vil kreve investeringer på 1,7 milliarder kroner.

Det dyreste forslaget som er utredet, vil kreve investeringer på 5,4 milliarder kroner. Dette innebærer en ny direkte togtrasé mellom Knapstad og Ås.

Ingen av alternativene er samfunnsøkonomisk lønnsomme, men Unaas er ikke redd for at det skal brukes som et argument mot utbygging.

Ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt

– Nei, jeg drar litt på smilebåndet når jeg hører slike formuleringer. Det er jo slik at det å kjøre tog ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt i forhold til disse forskerkriteriene. Så hvis en skulle tatt det helt ut hadde vel alt av jernbanelinjer i Norge blitt lagt ned, sier Unaas.

Rapporten fra Jernbaneverket sendes til Samferdselsdepartementet som kommer med sin innstilling til høsten.

– Nå må vi politikere og pendlerrepresentanter og andre engasjerte jobbe veldig hardt de neste månedene for å sikre at denne utbyggingen blir gjennomført, avslutter han.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Elev dømt for vold mot lærer

    En kvinnelig, tidligere elev ved Malakoff videregående skole er i Moss tingrett dømt til seks måneder i fengsel og til å betale 50.000 kroner i oppreisningserstatning. Den mannlige læreren ble påført fem brudd i ansiktet, ble operert ved Ullevål sykehus og var sykmeldt i en måned etter voldsepisoden i fjor høst, skriver Moss Avis.