Lokalbanker i Indre Østfold slår seg sammen

Askim Sparebank og Spydeberg Sparebank slår seg sammen og blir én regional bank.

Rune Hvidsten

Rune Hvidsten blir banksjef for den nye storbanken.

Foto: Kathrine Brønn/NRK

I går kveld vedtok forstanderskapene i de to bankene enstemmig å slå sammen bankene. Nå venter den formelle prosessen med å bli godkjent av Finanstilsynet.

Ambisjonen er å bli store nok til å løfte næringslivet i regionen.

– Vi ønsker å svare til markedets forventninger og det som skjer i lokalsamfunnet her. Det er en rivende utvikling i regionen vi er etablert i, og behovene til næringslivet er stadig økende. De blir større og de krever mer løfteevne fra bankene og krever mer kompetanse. Det mener vi at vi får til ved å slå bankene sammen, sier Rune Hvidtsten som blir banksjef i den nye storbanken.

Banken går nå under navnet Askim og Spydeberg Sparebank, men det endelige navnet er ennå ikke bestemt.

Banksjef Hvidtsten mener at fusjonen trygger de ansattes arbeidsplasser.

– Vi styrker arbeidsplassene som allerede er der. Vi har en ambisjon om å fortsette å vokse ved å ta økte markedsandeler og det kan i neste omgang bety forhåpentligvis flere arbeidsplasser, sier han.

I forbindelse med fusjonen blir det også opprettet to sparebankstiftelser som sikrer kapitalen som er bygget opp i de to bankene.