Her lever menn kortest i Østfold

Menn fra Rakkestad lever gjennomsnittlig 4 år kortere enn menn fra Hvaler. Østfolds lengstlevende kvinner kommer fra Våler.

Menn fra Rakkestad har lavest levealder i Østfold.

– Kvinner lever lengre, men når vi ser på menn så viser det seg at man lever kortere i Rakkestad enn de gjør på Hvaler for eksempel, forteller rådgiver ved Østfold Analyse, Kjell Rennesund.

Kjell Rennesund

Rådgiver i Østfold Analyse, Kjell Rennesund, vet ikke hvorfor Rakkestad-menn lever kortere tid enn menn fra andre steder i fylket.

Foto: Basel Kherallah / NRK

Menn fra Rakkestad lever gjennomsnittlig til de blir 75,7 år. På Hvaler blir mannfolka gjennomsnittlig hele 79,6 år. I femten år har Østfold Analyse ført statistikk over levealder blant kvinner og menn i de forskjellige kommunene i Østfold.

Kvinnene i Våler lever gjennomsnittlig lengst i Østfold. Gjennomsnittet der er 84,4 år, som er nesten to år over gjennomsnittet for kvinner i Norge.

Vet ikke hvorfor det er forskjeller

Hvorfor er det sånn at gjennomsnittlig levealder varierer mellom kommunene? Det har de ikke klart å finne ut.

– Vi vet at det er en sammenheng mellom levealder og utdanning. Om det er gjeldende i Østfold, det vet vi ikke, forteller Rennesund.

Gj.snitt levealder for menn og kvinner i Østfold

Gjennomsnittlig levealder for menn og kvinner (2000-2014)

Foto: Østfold Analyse