NRK Meny
Normal

Leserinnlegg: «Glommabanen – en framtidsretta kollektivløsning!»

Glommabanen
Foto: Glommabanen

Leserinnlegg

Østfold SV vil nok en gang uttrykke sin fulle støtte til Glommabanen og styreleder Osmund Ueland som beklager den unnfallenhet rådmennene i fylkeskommunen, Fredrikstad og Sarpsborg viser når de foreslår å legge «mulighetsstudien» for Glommabanen i skrivebordsskuffen. Som supplement til de forestående bussbaserte kollektivløsningene i Nedre Glomma-regionen ønsker SV at det i de aktuelle samferdselsplanene båndlegges areal for Glommabanen Fredrikstad-Greåker-Sarpsborg-Kalnes, samt tilknytning fra Indre Østfold via nåværende Østre linje.

I likhet med Ueland mener SV at Glommabanen, i tillegg til å være et viktig bidrag til å få langt flere til å reise kollektivt, vil styrke både Nedre Glomma og Østfold, både som et attraktivt område for næringsliv, for bosetting og for turisme. Fra å ligge i bunnsjiktet på de fleste «elendighetsmålinger» er det på tide å ta noen krafttak for å øke Østfolds prestisje og tiltrekningskraft. Da må det tilrettelegges for djerve og framtidsretta investeringer. Glommabanen vil være en slik investering, og det er nå startskuddet bør avfyres.

Østfold SV vil gå ut i årets valgkamp med Glommabanen på sitt program. I tillegg til å være en sentral bit av Østfolds kollektivsystem i framtida vil Glommabanen også bidra sterkt for å nå klimamålene. Verken fylkeskommunen eller kommunene i Østfold har til nå på langt nær gjort nok i så måte!

Vi utfordrer de øvrige politiske partier i Østfold til å redegjøre for om de vil satse på et «grønnere» fylke ved å satse på Glommabanen. For å si det med Uelands ord: «Skape et moderne samfunn, hvor trivsel, tilgjengelighet og attraktivitet inviterer nye innbyggere og får eksisterende til å bli. Toget er på perrongen nå. De som går på og inn i framtida, er de politikere som Østfolds innbyggere fortjener.»

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Rittet stoppet på grunn av seilbåt

    Hele sykkelrittet Ladies Tour of Norway ble stoppet av bruåpning i Fredrikstad. Et brudd med fire syklister lå 21 sekunder foran hovedfeltet da brua ble stengt for å slippe igjennom en seilbåt. – De skal ha fått beskjed om dette, sånn jeg forstår det er det utenfor vårt ansvarsområde så lenge vi har gitt beskjed, sier teknisk rittleder Sondre Sørtveit til HA.

  • Klager på nei til felling av ulv

    Østfold Bondelag klager til Miljødirektoratet på fylkesmannens nei til skadefelling av en ulv. I klagen trekker de fram at 11 sauer ble tatt på innmarksbeite i Halden i jul og tidlig i august kom en ulv seg innenfor rovviltgjerder i Rakkestad og tok en sau. Fylkesleder i Østfold bondelag, Svend Arild Uvaag mener ulven må felles for å forebygge at flere husdyr blir tatt

    Ulv tok sau i Halden
    Foto: Lotte Olsen/NRK