Leirstein klager på honorar-kutt

Styret i Moss feriekolonier godtar likevel ikke kutt i honorarene. Stiftelsestilsynet mener de har fått utbetalt 90.000 kroner for mye.

Ulf Leirstein og Moss Feriekolonier

Bare noen dager etter at han sa han ville betale tilbake det Stiftelsestilsynet mente han hadde fått for mye i styrehonorar, sendte Ulf Leirstein klage på vedtaket. NRK har flere ganger forsøkt å få kontakt med Leirstein, men ikke lykkes.

Foto: PER ØYVIND FANGE / NRK

Ulf Leirstein må betale tilbake 30.000 av de 100.000 kronene han har fått i honorar som styreleder i stiftelsen Moss Feriekolonier. Det vedtok Stiftelsestilsynet i høst.

Stiftelsen har som formål å «hjelpe barn 0–16 år som har det vanskelig, fortrinnsvis i Moss». Men de siste årene har styret fått utbetalt mer i styrehonorar enn de har delt ut til vanskeligstilte barn.

Da vedtaket ble kjent, sa han til Moss Avis at han tok vedtaket til etterretning og ville betale tilbake pengene.

Men knappe to uker senere ble vedtaket klaget inn til Stiftelsesklagenemnda.

– Den blir ikke behandlet på møtet i neste uke. Det er litt usikkert når den kommer opp, sier leder for Klagenemndssekretariatet, Anneline Vingsgård til NRK.

Det var i august at NRK avslørte at de fem styremedlemmene i stiftelsen tok ut mer i honorar enn de delte ut til trengende barn i Moss-området. I 2015 og 2016 var honoraret på 75.000 kroner totalt per år, mens utdelingene var henholdsvis 50.000 og 10.000 kroner.

– For rask saksbehandling

Ulf Leirstein står som avsender av klagen til Stiftelsesklagenemnda. Resten av styremedlemmene har godkjent brevet. I klagen ber de om en rettferdig behandling selv om media har vist interesse for saken. De skriver også at det neppe er noen som vil ta på seg et slikt verv uten å få noe honorar for det.

I tillegg gjøres det et poeng av at saksbehandlerne hos Stiftelsestilsynet ikke brukte lang nok tid til behandlingen av styrets innspill.

«Hensyntatt hvor kort tid det er mellom mottatte bemerkninger og vedtaket (4 virkedager), er det berettiget grunn til å stille spørsmål ved om stiftelsens redegjørelse er vurdert ... Det fremgår således av avgjørelsen at ingen av bemerkningene er hensyntatt eller tatt til følge.»

NRK har siden tirsdag formiddag forsøkt å komme i kontakt med Ulf Leirstein via e-post, SMS, Frps kommunikasjonsavdeling og telefon.

Leirstein har ikke besvart våre henvendelser.

LES OGSÅ: