Legionellatiltak økte utslippene

Borregaard i Sarpsborg har sluppet ut fem tonn mer av organisk materiale i Glomma hvert døgn i et halvt år.

 

Jakt på legionellabakterien
Foto: Arkivfoto: Alf Ove Hansen / Scanpix

Kapasiteten ved det biologiske renseanlegget på Borregaard har vært dårligere enn normalt på grunn av tiltak mot legionellasmitte.

Legionella-frykt

Da tre personer ble smittet av legionella i november i fjor ble det gjort nye undersøkelser på Sarpsborg-bedriften. Samme type legionellabakterier som hadde ført til sykdommen, ble funnet i dammen ved renseanlegget.

- En del av oppfølgingen etter legionella-saken var å se på innblåsingen av luft i renseanlegget, sier informasjonsdirektør ved bedriften Dag Arthur Aasbø.

Dette førte til høyere utslipp dels fordi noe av avløpsvannet måtte gå urenset ut i Glomma og dels fordi endringene medførte ustabile forhold i dammen ved renseanlegget.

Bruker oksygen

Utslippene av organisk materiale er i første rekke rester av tømmer. Dette forbruker oksygenet i vannet når det brytes ned. Borregaard har tillatelse til å slippe ut 85 tonn av oppløst organisk materiale i døgnet, men fra desember i fjor økte utslippene til omkring 90 tonn i døgnet.

- Det pågikk i cirka et halvt år fra vi fikk beskjed om å redusere innblåsingen i desember, til vi kunne gå tilbake til normale driftsforhold i mai, sier Aasbø.

Ingen varig effekt

Utslippene er i ferd med å komme ned mot det normale.

Statens forurensingstilsyn har godkjent de økte utslippene og mener de ikke vil påføre livet i Glomma noen varig skade.

- Vi kommer også til å redusere utslippene betydelig i framtiden. Når det kommer nye konsesjonskrav fra neste år blir disse utslippene redusert med nærmere 40 prosent, mener Aasbø.