Kreftpoliklinikken i Moss legges ned

Sykehuset Østfold mangler onkologer og må legge ned kreftpoliklinikken i Moss. Hele tilbudet flyttes til Fredrikstad.

Sykehuset Østfold i Moss

Kreftpoliklinikken i Moss legges ned og hele tilbudet flyttes til Fredrikstad.

Foto: NRK

Flyttingen skjer 1. mai og er nødvendig fordi sykehuset Østfold ikke har klart å rekruttere kreftlegene de trenger til å ha to klinikker i fylket, sier fagdirektør Stein Bruland.

– Vi har relativt store utfordringer i forholdt til kreftbehandling i Østfold. Vi har meddelt tidligere at vi har store rekrutteringsutfordringer. For å ivareta kvalitet og pasientsikkerhet så vi oss nå nødt til å samle aktiviteten på ett sted, sier han.

Svein Bruland, fagdirektør Sykehuset Østfold

Svein Bruland, fagdirektør Sykehuset Østfold, sier at de har for få kreftleger til å drive i Moss.

Foto: Sykehuset Østfold HF

Det bør være sju kreftleger ved sykehuset Østfold, mener ledelsen. I dag er det bare tre etter at flere deltidsansatte har sluttet.

Dermed er det ikke forsvarlig å drive både i Moss og Fredrikstad, men Bruland avviser at kreftpasienter i Østfold har et dårligere behandlingstilbud enn andre steder.

– Det er det overhodet ikke. Vi er ikke der i det hele tatt. De får absolutt den beste behandlingen. Det er ingen fare, men vi ønsker ikke å komme i en situasjon der vi ser at det kan forringe kvaliteten. Det er derfor vi gjør dette grepet nå.

Planlegging av flyttingen har allerede begynt, og Bruland sier de nå ser på hva de kan gjøre for at kreftpasienter i Moss og omegn ikke skal få en vanskeligere hverdag.

– Nå er beslutningen tatt og da er det klart at vi må se på hvordan vi kan gjøre det best mulig for pasientene.

Men frem til poliklinikken flytter til det nye sykehuset på Kalnes om ett og et halvt år, må de altså reise til Fredrikstad.