Normal

Leger bekymret for pasientsikkerheten

Vevsprøver og celleprøver har hopet seg opp etter innføring av nytt datasystem. Like før innflytting til Kalnes slo legene alarm, og varslet fylkesmannen.

vevsprøver

STORE RESTANSER: Det har hopet seg opp med ubesvarte prøver etter innflytting til Kalnes.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

Fylkesmannen har åpnet tilsynssak etter å ha mottatt en bekymringsmelding fra legegruppa ved seksjon for patologi.

Det hoper seg opp med ubesvarte prøver, skriver legene i bekymringsmeldingen som er datert 5. november.

– Går utover pasientsikkerheten

Det er seksjon for patologi som analyserer celleprøver og vevsprøver. Det kan for eksempel være føflekker der det er mistanke om kreft eller ordinære celleprøver fra underlivsundersøkelser.

I bekymringsmeldingen skriver legene at det er stor risiko for feildiagnostikk og forbytting av prøver. Mangel på personellressurser, mange avviksmeldinger og lange svartider går ut over pasientsikkerheten er hovedbudskapet i bekymringsmeldingen.

Avdelingssjef på Senter for laboratoriemedisin, Anne Palacios Karlsen, forteller at det har bygd seg opp en restanse av prøver som gjør at de får noe lengre svartider enn ønskelig.

Anne Palacios Karlsen

Anne Palacios Karlsen er avdelingssjef ved senter for laboratoriemedisin hos Sykehuset Østfold.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

– Vi deler legenes bekymring i at det er altfor mange prøver som vi ikke klarer å svare ut raskt nok.

– Hvilke konsekvenser får dette for pasientene?

– Når det gjelder prioriterte prøver, kreftpakkeforløp og hasteprøver, så klarer vi å ta unna de. Men det er de uprioriterte prøvene som vi kaller det, hvor man i utgangspunktet ikke mistenker noe som blir liggende.

Datatrøbbel og mangel på patologer

Problemene bunner blant annet i et nytt datasystem som ikke fungere for patologene. Dette er et datasystem som Sykehuset Østfold er pilot for, og som legene i sin bekymringsmelding beskriver som tregt, komplisert og uferdig.

Direktør for Sykehuset Østfold, Just Ebbesen, forteller at de er pålagt av eier å bruke det nye systemet. Sykehusdirektøren vet ikke når det nye systemet vil fungere optimalt.

– Det skulle jeg gjerne visst, vi er pålagt å bruke dette systemet av eier. Vi bruker de systemene som Helse Sør-Øst inngår avtale om. Og da er det sånn at jeg ikke kan svare når den funksjonaliteten blir bedre.

– Men det er andre sykehus som bruker dette, som vi jobber sammen med for å forbedre funksjonalitet i løsninger fra leverandøren.

Jobber seg nedover i bunken

Just Ebbesen understreker at det er satt inn flere tiltak for å bedre situasjonen og at det nå er færre prøver og kortere ventetider enn da legene sendte sitt varsel i november.

Ved å leie in ekstra personell og ved å sende prøver til Oslo og Finland har ventetiden blitt kortere, forklarer Palacios Karlsen.

– Når det gjelder underlivsprøvene så har vi tatt unna mye, der tenker jeg at vi er à jour i løpet av måneden. Når det gjelder de andre type prøvene, vevsprøvene, føflekker og den type, så har vi ikke klart å knekke den kurven like mye. Men vi jobber oss sakte, men sikkert nedover, men der er det fortsatt noen restanser.

Senter for laboratoriemedisin

Vevsprøver som skal undersøkes.

Foto: Heidi Gomnæs

Kjent problemstilling

På spørsmål om hva direktøren på sykehuset tenker om at ansatte har varslet Fylkesmannen, svarer han at han synes det er helt greit og at problemstillingen har vært oppe som tema i styret tidligere.

– Dette ble både styret og Fylkeslegen orientert om og fra min side. Så det er ikke noe nytt det legene skriver. Vi er enig i problemstillingen. Og vi har iverksatt tiltak og vi jobber sammen med både leger og bioingeniører i forhold til å se på mer langsiktige tiltak gitt de verktøyene vi har nå for å løse oppgavene.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Trøstemål til Sarpsborg 08

    Fire minutter på overtid skårer Kristoffer Zachariassen for gjestene. Ballen stusses bak til bergenseren, som kan stange den i det tomme buret. Det ender 3-1 i Tyrkia.

  • Besiktas punkterer kampen

    I det 82. minutt skårer Jeremain Lens og øker dermed ledelsen til 3.0. Dermed skal det mirakler til for at Sarpsborg skal vinne denne kampen.