Lege har hatt 11 tilsynssaker

Fastlegen, som forrige uke mistet jobben på grunn av manglende arbeidstillatelse, har hatt 11 tilsynssaker på seg.

Martin Luther Mcwere hadde 1800 pasienter i Sarpsborg da han mistet jobben forrige uke . Årsaken var at han ikke hadde arbeidstillatelse.

Saken har vakt oppsikt blant pasientene, som har startet en kampanje for å beholde legen.

Nå viser det seg at Helsetilsynet i Østfold de siste fem årene har behandlet 11 tilsynssaker mot legen.

LES: Vil redde lege med SMS

- Høyt antall

Seniorrådgiver i Helsetilsynet i Østfold, Knut Fredrik Thorne, sier at antallet tilsynssaker er høyt sammenliknet med andre leger.

- Det vi mener er mest alvorlig er mangelfull journalføring og foreskriving av vanedannende medikamenter, sier seniorrådgiver i Helsetilsynet i Østfold, Knut Fredrik Thorne.

Han forteller at sju av sakene er blitt avgjort lokalt, mens fire av sakene er såpass alvorlige at de er sendt videre til Statens Helsetilsyn med anmodning om en reaksjon.

Martin Luther Mcwere

Martin Luther McWere er legen som har både fornøyde og mindre fornøyde pasienter. Nå må han forlate Norge etter å ha drevet en legepraksis i mange år uten å ha arbeidstillatelse.

Foto: Jørgen Gangstøe / NRK

- Statens helsetilsyn kommer til å vurdere om legen skal gis en advarsel, sier Thorne

- Ikke gjort noe galt

Helsetilsynet i Østfold har siden 2003 sett flere eksempler på uforsvarlig utskrivning av vanedannende piller fra legen.

Legens advokat, Carl K. Rieber-Mohn sier at legen mener han ikke har gjort noe galt.

- Han mener han har opptrådd på en forsvarlig måte. Saken er under behandling, så nå gjenstår det bare å se om et organ med vedtaksmyndighet mener han har gjort noe galt, sier Rieber-Mohn.