Ledige rom på sykehuset

Etter en uke med stor pågang av pasienter til akuttmottaket var det en rolling dag i går, opplyser kommunikasjonssjef Bjørn Hødal. Søndag formiddag lå 15 pasienter i korridorene ved indremedisinsk avdeling, men disse blir trolig flyttet i løpet av dagen fordi det nå er mange ledige rom i sykehuset, ifølge Hødal.

Akuttmottaket på Sykehuset Østfold Kalnes
Foto: Kjell-Olav Nordberg / NRK