Leder Luftforsvaret fra Rygge

Med Generalinspektøren på plass på Rygge flystasjon er all den øverste ledelsen samlet på et sted.

GIL Stein Erik Nodeland

Generalinspektør for Luftforsvaret, generalmajor Stein Erik Nodeland.

Foto: Jan Kenneth Bråten / NRK

Torsdag ble etableringen av Luftforsvarsstaben på Rygge flystasjon behørlig markert.

– Praktisk flytting

– Her har vi etablert oss sammen med to andre stabsavdelinger. Til sammen skal vi utgjøre Luftforsvarets øverste ledelse, forklarer Generalinspektøren for Luftforsvaret (GIL), generalmajor Stein Erik Nodeland, til NRK Østfold.

Da flyttingen av generalinspektørene ble vedtatt av den politiske ledelsen, skilte Rygge seg raskt ut som et godt alternativ.

– Her er det gode kompetansemiljøer og også en ganske praktisk måte å gjøre det på.

Oppstilling

Offiserene på Rygge flystasjon stilte opp i forbindelse med flyttingen til Rygge.

Foto: Jan Kenneth Bråten / NRK

Kun midlertidig

Hvor lenge den øverste ledelsen i Luftforsvaret skal bli på Rygge, er ikke avgjort.

– Dette er midlertidig, poengterer Nodeland.

– Denne beslutningen om hvor Generalinspektøren for Luftforsvaret skal være, er opphengt i en vurdering av den fremtidige kampflybasen. Det er ikke avklart ennå.

- Ingen operative konsekvenser

Flyttingen fra Akershus Festning innebærer at vel 35 offiserer nå skal jobbe fra Rygge.

– For Rygge som flyplass vil dette ikke få noen operative konsekvenser, men Luftforsvaret vil nå ledes fra Rygge flystasjon, sier informasjonssjef i Luftforsvaret, major Eystein Kvarving.

Eystein Kvarving

Informasjonssjef i Luftforsvaret, major Eystein Kvarving

Foto: Jan Kenneth Bråten / NRK

Nå ledes alle Luftforsvarets stasjoner, skoler, kontroll- og varslingsstasjoner fra Østfold.

– Det samspillet vi får med sjefen for Luftforsvaret og hans stab og disse avdelingene, tror jeg gir en flott gevinst for Luftforsvaret.