NRK Meny
Normal

Lastebileierforbundet varsler aksjoner

Lastebileierforbundet i Østfold varsler aksjoner hvis ikke staten innen 1. jaunar 2015 har innført krav om bombrikke for alle lastebiler som skal kjøre i Norge.

Erik Graarud leder lastebileierforbundet i Østfold

Erik Graarud er leder i lastebileierforbundet i Østfold

Foto: Anne Ognedal / NRK

- Den gamle regjeringen lovte at det skulle komme på plass, og nå har den nye regjeringen lovt det i ett år og ingenting har skjedd, sier Erik Graarud, leder i lastebileierforbundet i Østfold.

Graarud mener bombrikker er et viktig virkemiddel både for å sikre like konkurransevilkår og forhindre at utenlandske lastebiler kjører ulovlig transporter i Norge, såkalt ulovlig kabotasje.

Bombrikke kan avsløre ulovligheter

Når alle lastebiler må ha bombrikke kan det brukes i etterforskning, mener Graarud.

-Da kan de lett følge bombrikken hvor lastebilen har vært innenfor Norges grenser. På den måten kan det raskt kartlegges om en lastebil har kjørt ulovlig kabotasje i Norge.

En lastebil som kommer med last fra utlandet inn i Norge har lov til å ta tre transportoppdrag i landet i løpet av en periode på sju dager.

- Vi ser lastebiler langt inne i landet og møter dem gang på gang, de kan umulig ha vært ute av landet og kommet inn igjen. Vi tror problemet er større enn det myndighetene sier.

For norske lastebileiere betyr det at de har problemer med å konkurrere.

Samferdselsdepartementet har sendt ut på høring et forslag om obligatorisk bompengebrikke for alle tunge kjørtøy.

- Dersom bombrikka ikke er på plass 1. januar 2015, som de nå har lovet, har vi sagt at de må forvente aksjoner, sier Erik Graarud i lastebileierforbundet.

Tiltak mot ulovlig transport

Fredag lanserte samferdselsminister Ketil Solvik Olsen en liste over tiltak som skal bidra til å bekjemper ulovlig transport og fremme konkurranse på like vilkår.

 • • Legge til rette for å øke kontrollen med kabotasje på veg
 • • Vurdere å innføre nye tekniske hjelpemidler for kontroll
 • • Vurdere nye og strengere regler for å holde tilbake kjøretøy
 • • Klargjøre ansvaret i transportkjeden
 • • Vurdere å ta i bruk tollovens virkemidler
 • • Gjennomgå skatte- og avgiftssystemet
 • • Bedre samarbeid mellom etatene om kontroll av kabotasje
 • • Arbeide mot EU-systemet for å få bedre statistikk og klargjøring av regelverket

Gamle løfter

Graarud mener at tiltakene som lanseres er bra.

- Men dette har vi hørt før.

Graarud etterlyser tidsfrister for når de enkelte tiltakene skal være gjennomført.

Han minner om at den forrige regjeringen lovet at bombrikke skulle vært innført i 2012, lastebileierne i Norge venter fortsatt.

Av tiltakene Samferdselsministeren nå lanserer mener Graarud at kontroller er det aller viktigste tiltaket.

- Så fort lastebiler har kommet inn i landet og til kontrollplassene så skal de sjekkes skikkelig for kabotasje. Hvor lenge de har vært i landet og hva de har kjørt.

På grenseovergangene kommer lastebilene lovlig inn.

- Vi trenger mange kontrollplasser rundt i landet, det hadde vært det beste.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

 • Trailer med motorstans

  En trailer har fått motorstans ved rundkjøringa etter avkjøringa Moen-krysset i Askim. Dette skaper kø ut på E18.

 • Stjal bil

  En Volkswagen Passat er blitt stjålet fra Svaneveien på Rolvsøy i løpet av natta. Bilen er sølvfarget og er 2007-modell.