Hopp til innhold

Langt flere forhåndsstemmer enn før

Det har vært en kraftig økning i forhåndsstemmingen i kommunene i Østfold.

Strømmer til urnene

Flere steder har det vært en dobling i antall forhåndsstemmer i Østfold.

Foto: Marit Garfjeld

Langt flere østfoldinger har forhåndsstemt ved årets stortingsvalg enn ved tidligere valg.

Stor økning mange steder

Fredrikstad har det største antallet forhåndsstemmer – nesten 19.000, noe som ikke minst skyldtes at kommunen har vært med i et prøveprosjekt hvor folk har kunnet forhåndsstemme elektronisk hjemmefra.

– Ser bra ut for valgdeltakelsen

Men samtlige kommuner melder om en økning i forhåndsstemmingen, og flere steder har økningen vært stor – deriblant Trøgstad kommune, hvor 711 personer har forhåndsstemt, noe ordfører Ole Andre Myhrvold fra Senterpartiet er fornøyd med.

– Det er nesten en dobling siden lokalvalget for to år siden, så det er vi godt fornøyd med. Og det ser også ut til at vi får ganske god valgdeltakelse i Trøgstad om vi skal dømme etter tilstrømmingen som har vært her på kommunehuset i løpet av fire timer søndag ettermiddag, sier Myhrvold.

– Kan være politiske grunner

Både i Fredrikstad og Moss er forhåndsstemmingen mer enn doblet i forhold til forrige stortingsvalg, og ordfører Tage Pettersen fra Høyre tror den politiske situasjonen kan være en forklaring.

– Jeg tror nok mye av det kan skyldes stemningen som var i mediene gjennom sommeren i forhold til regjeringsslitasje og i forhold til manges ønske om et skifte, og at mange da ville sørge for å få avgitt en stemme om de for eksempel ville være bortreist på valgdagene, sier Pettersen.

Håper at mange bruker stemmeretten

Rakkestad-ordfører Ellen Solbrække fra Arbeiderpartiet sier hun håper at de mange forhåndsstemmene er et signal om mange stemmer totalt ved årets valg.

– Mange i Rakkestad har brukt stemmeretten sin til å forhåndsstemme, og det var bra oppmøte på første valgdag søndag. Så jeg håper at det blir veldig høy og bra valgdeltakelse i år, sier Solbrække.

En ringerunde til kommunene i Østfold ga disse opplysningene om forhåndsstemmingen.

 • Aremark: 131 forhåndsstemmer
 • Askim: 2420 forhåndsstemmer – 21,7 prosent av det totale antall stemmeberettigede som er 11.151 personer. Klar økning. (2205 personer stemte søndag i Askim.)
 • Eidsberg: 1362 forhåndsstemmer – 270 flere enn ved forrige valg.
 • Fredrikstad: 15.211 elektroniske og 3750 fysiske forhåndsstemmer. Til sammen blir det 18961. Mer enn doblet siden forrige stortingsvalg.
 • Halden: 2600 forhåndsstemmer. Ny rekord og vesentlig mer enn ved sist valg.
 • Hobøl. 475 forhåndsstemmer – 300 ved forrige valg.
 • Hvaler: 700 forhåndsstemmer – betydelig økning.
 • Marker: 436 forhåndsstemmer. En økning på 100 fra forrige valg.
 • Moss: 3900 forhåndsstemmer, mot 3000 i 2011 og snaut 1500 i 2009. Mer enn en dobling fra forrige stortingsvalg.
 • Rakkestad: 650 forhåndsstemmer – 200 flere enn ved forrige valg.
 • Rygge: Omkring 1800 har forhåndsstemt – av 10.500 stemmeberettigede. Ny rekord i Rygge.
 • Rømskog: Cirka 80 forhåndsstemmer, en liten økning fra forrige valg
 • Råde: Rundt 700 forhåndsstemmer. Ved tidligere valg har det vært omkring 500. Rundt 1000 stemte søndag. Råde har litt over 5000 stemmeberettigede.
 • Rygge: Omkring 1800 av 10.500 stemmeberettigede. Ny rekord. Cirka 2000 stemte søndag.
 • Sarpsborg: 5677 sarpinger har forhåndsstemt. Det er nesten 1700 flere enn ved forrige valg.
 • Skiptvet: 467 har forhåndsstemt, noe som er 18 prosent av de stemmeberettigede. Ved forrige valg var det 9 prosent – så en dobling fra forrige valg.
 • Spydeberg: 693 forhåndsstemmer – mot 530 ved stortingsvalget for fire år siden
 • Trøgstad: 711 forhåndsstemmer – nesten dobling fra forrige valg.
 • Våler: 335 forhåndsstemmer - klar økning fra sist.