NRK Meny
Normal

Mot åpning for lange vogntog gjennom Østfold

Fra midten av september åpnes det trolig for å kjøre vogntog som er 25 meter lange og 60 tonn tunge mellom Sarpsborg og Mysen.

Sylvi Listhaug, Bård Hoksrud

Samferdselsminister Sylvi Listhaug og statssekretær Bård Hoksrud foran et modulvogntog.

Foto: Stine Vandevjen Olsen

Siden 2008 har det vært en prøveordning som åpnet for at det fagfolk kaller modulvogntog kan kjøre på deler av stamveinettet. Det er vogntog med lengde opp til 25,25 meter og tyngde på 60 tonn.

I Østfold har slike vogntog fått kjøre på E6 og E18 og inntil 17 kilometer fra europaveiene i prøveperioden. Reglene sa nemlig at firmaer med tilknytning til stamveiene kunne søke om å kjøre på tilknytningsveier inntil 17 kilometer.

Nå har Samferdselsdepartementet bestemt at prøveordningen skal erstattes med en permanent ordning. Samtidig er det bestemt at det er veienes standard som skal avgjøre hvor det kan kjøres, ikke en bestemt avstand til stamveiene.

Sparer miljø og penger

Jan Yngvar Tømmerholt

Jan Yngvar Tømmerholt.

Foto: Andreas Sundby / NRK

– Vi har daglige transporter mellom Askim og Sarpsborg. Hittil har vi måttet kjøre disse transportene om Vinterbro. Nå er det håp om at vi kan kjøre fra Sarpsborg via Rakkestad og Mysen, sier Jan Yngvar Tømmerholt, styremedlem i Norges Lastebileierforbund. – Det vil bety både en miljømessig og økonomisk gevinst.

Lastebileierforbundet har tidligere søkt om å få kjøre modulvogntog via Rakkestad og Mysen til Askim, men har fått avslag på søknaden.

Tømmerholt var på styremøte i lastebileierforbundet da han fikk nyheten om at prøveordningen skal gjøres permanent. Han er spent på detaljene i vedtaket.

– Jeg regner med at vi får lister over veier der det åpnes for slik transport. Men jeg ser ingen grunn til at strekningen mellom Sarpsborg og Mysen ikke kan åpnes. Det er trasé for tømmertransport opp til 24 meters lengde og 56 tonn tyngde i dag, sier Tømmerholt.

Betydelige besparelser

Vedtaket om permanent tillatelse til å kjøre modulvogntog blir ønsket velkommen av Norges Skogeierforbund:

Erik Lahnstein

Erik Lahnstein.

Foto: Sven Erik Dahl/Samfoto

– Ved å redusere norsk næringslivs kostnadsulemper bidrar regjeringen med dette til å styrke grunnlaget for sysselsetting og verdiskaping, sier administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Erik Lahnstein i en pressemelding. – Når ordningen med modulvogntog nå gjøres permanent, blir det mulig for transportselskapene å investere i disse langt mer effektive og miljøvennlige kjøretøyene, sier han.

Lahnstein er også tilfreds med at det er veienes beskaffenhet og ikke en tilfeldig valgt avstandsgrense som skal avgjøre hvorvidt det skal tillates å kjøre med lange vogntog.

Evalueringen av prøveordningen for modulvogntog som er utført av Transportøkonomisk Institutt, viser at ti modulvogntog kan erstatte mellom 12 og 15 vanlige vogntog. Det gir færre vogntog på veiene, lavere transportkostnader for næringslivet, reduserte klimagassutslipp og redusert ulykkesrisiko. En økning av nyttelasten på 20 prosent vil gi en reduksjon i drivstofforbruk og klimagassutslipp på 10–15 prosent.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: