NRK Meny
Normal

Lagmannsretten forkastet Nordby-anke

Halden kommune tilkjent saksomkostninger på 150.000 kroner.

Nordby Shopping Center, Svinesund

FORKASTET ANKE. Anken av dommen fra Halden tingrett ble forkastet. Nordby köpcentrum AB må betale Halden kommune 150.000,- kroner i saksomkostninger.

Foto: Rainer Prang / NRK

Borgarting lagmannsrett avsa mandag dom i sak om tilknytningsavgift på vann til Nordby kjøpesenter.

Vann er lagt fra Halden kommune, og kjøpesentereierne mente kommunen ikke hadde fulgt de opprinnelige avtalene rundt avgifter.

Lagmannsretten holdt med Halden kommune.

Les mer:

Kan ende i Høyesterett

Halden tingrett avsa dom i saken i februar 2012, og dømte Nordby Köpcentrum AB å betale 9, 9 millioner kroner i tilknytningsavgift for levering av vann i tillegg til saksomkostninger.

Denne dommen ble anket, og er nå behandlet i Borgarting lagmannsrett og forkastet.

Rådmann Gudrun H. Grindaker uttaler på kommunens nettsider at Halden kommune er svært fornøyd med utfallet, og håper at man nå er ferdige med saken.

- Det er selvfølgelig en mulighet for at saken blir anket til Høyesterett, men det får vi ta dersom det blir aktuelt, sier hun.

Les dommen her

Mente kommunen somlet

I 2006, da avtalen ble inngått mellom kommunen og kjøpesenteret, var det ikke noen tilkoplingsavgift i Halden kommune.

Det ble lagt rør fra Nordby syd for Svinesund til Ringdalsfjorden, under fjorden og fram til Sponvika der Halden kommunes vannledning ligger. I alt kostet arbeidene 14 millioner kroner.

Først to år etter at avtalen ble inngått kunne man kople seg til det kommunale Halden-vannet. Da tilkobling fant sted var gebyr innført, og regningen fra Halden kommune lød på 10,8 millioner kroner renter inklusive.

Eierne av kjøpesenteret mente kommunen somlet og ville ikke betale, mens det fra kommunalt hold ble hevdet at det aldri forelå noen fullverdig søknad.

Les også:

Betaler millioner til Halden

Da kjøpesenteret skulle velge en løsning for vann, hadde de tre alternativer å velge mellom.

Tilkobling til Strømstad kommunes vannledningsnett ble ansett for dyrt.

Boring etter eget vann ble kostnadsberegnet til 12-14 millioner kroner, og det betød også at kjøpesenteret selv måtte drifte et pumpeanlegg - noe de ikke ønsket.

Vann fra fra Halden kommune så dermed ut til å bli det rimeligste alternativet, slik det så ut i 2006.

Årlige, avtalefestede kostnader for levering av vannet fra Halden kommer de neste 25 årene til å koste Nordby Shoppingcenter rundt 10 millioner kroner.

Årlige pris for vannleveringen er 400.000 kroner eksklusive moms.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Se fredagens Østfold-nyheter her

  • Lang ventetid på Bastø Fosen

    Vegtrafikksentralen Øst opplyser fredag ettermiddag at det er lange ventetider på fergestrekningen mellom Moss og Horten. På grunn av tekniske problemer på den ene ferga, må det påregnes en ventetid på rundt en time.