NRK Meny
Normal

Kvikkleirekartene er for dårlige

Kartene som viser hvor kvikkleireområdene befinner seg er for gamle og ufullstendige. Det sier både NVE og Statens Vegvesen.

Ras i Hobøl

Kvikkleirekartene er utdaterte, sier NVE og Statens Vegvesen. Her fra Hobøl i Østfold i fjor.

Foto: Tor Kristiansen / Privat

Kart

Kartet viser i grove trekk hvilke deler av landet som er mest utsatt for kvikkleire.

Foto: Statens vegvesen

Som følge av brukollapsen ved Holmestrand skal over 500 norske bruer, som man vet ligger i kvikkleireområder, kontrolleres. Av disse 500 er 36 bruer i Østfold. Men kartene som ligger til grunn for dette er langt fra fullstendige. Det vet både NVE og Statens Vegvesen.

– Dette baserer seg på ganske gammelt materiale. Kartene ble produsert på slutten av 70-tallet og utover, så det er på tide å revidere. Kartene er basert på en grov terrenganalyse og noen få borrepunkter sier Steinar Schanche fra NVE.

Ma ta ekstra hensyn

I Østfold der E6 og E18 er bygd ut de siste årene er det oppdaget langt mer kvikkleire enn det kartene viser. Det sier Roar Midtbø Jensen i Statens Vegvesen.

oar Midtbø Jensen, avdelingsdirektør i Statens vegvesen

Roar Midtbø Jensen fra Statens Vegvesen vet at mange av kvikkleirekartene er ufullstendige.

Foto: Birger Kjøberg

– Mange av dem er ufullstendige. Når vi starter nye prosjekter gjør vi grundige undersøkelser først. Østfold, Vestfold, Nordland og Troms har utfordringer med kvikkleire, og da må det vises hensyn ved utbygging, sier Midtbø Jensen.

Kvikkleire utløses av to ting: Menneskelig aktivitet og erosjon. At klimaet blir varmere og våtere har gjort at sjansen for jord- og leireskred har økt siden kartene ble laget på slutten av 70-tallet.

– Klimaendringene gjør at vi får mer nedbør, som igjen øker sjansene for ras generelt, ikke bare kvikkleire. Det gir oss større utfordringer, men på generell basis er det trygt å ferdes på norske veier. Det går veldig sjeldent kvikkleireras.

Trolig skyldes brokollapsen ved Holmestrand et kvikkleireskred. Nå sjekkes over 500 broer i Norge.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Se 22:55-nyhetene her

    Renée Nilsen gir deg nyhetene fra Østfold klokka 22:55.
  • Ny type kunstgress i Råde

    Råde idrettslag skal legge en helt ny type kunstgress på den nye banen i Råde idrettspark. Det nye kunstgresset inneholder sand og ikke gummigranulat. Klubben håper å bli en foregangsklubb, sier prosjektleder Ole-Petter Westheim. Gresset skal være ferdig til sommerferien.